Retriitinohjaajakoulutus retriittiä jo ohjanneille

Takaisin

(6 op)

​Kyseessä on retriitinohjaajakoulutus niille, jotka ovat jo osallistuneet retriittiin ja joilla on kokemusta retriittien ohjaamisesta mutta ei vielä retriitinohjaajakoulutusta.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: Yhteinen aloitus verkossa 17.1.2023. Koulutus tapahtuu verkkokoulutuksena. Muut tapaamiset sovitaan koulutuksen alkaessa.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • osaa ohjata retriitin.
  • osaa toteuttaa rukoushetkiä.
  • osaa pitää virikepuheen.
  • osaa ohjata meditaatiohetken.
  • osaa käydä lyhyen yksityisen keskustelun retriittivieraan kanssa.
  • osaa toimia hengellistä elämää rakentaen.

Lisätietoja: ​​Koulutuksen pohjana on perinteinen retriitinohjaajakoulutus, jonka tuottamaa osaamista verrataan opiskelijalla jo olevaan osaamiseen. Kullekin osallistujalle laaditaan tämän pohjalta henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa hänen aiemmin hankkima osaaminen hyväksiluetaan. Koulutus sisältää osallistujan oman retriitin ja muita opintoja sopimuksen mukaan.
Koulutus muodostuu kuudesta, noin neljän tunnin pituisesta webinaarista, niiden välillä toteutuvista pienryhmien tapaamisista sekä itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksen osana kukin osallistuu itsenäisesti hiljaisuuden retriittiin ja laatii kokemuksestaan raportin. Lisäksi opiskelija on mukana järjestämässä jotakin hiljaisuuden tapahtumaa (retriitti / hiljaisuuden päivä / hiljainen vaellus, tms). Taustamateriaalina on Seppo Häyrysen – Heikki Kotilan teos Retriitti – tie hiljaisuuteen. Koulutuksessa huomioidaan osallistujien aiemmin hankkima osaaminen sekä kokemus.
Koulutus tapahtuu etäkoulutuksena suurryhmässä ja omassa pienryhmässä. Opiskelija hakeutuu omatoimisesti kristillisestä perinteestä nousevaan hiljaisuuden retriittiin opintojensa aikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 460 €. Hiljaisuuden Ystävät ry:n henkilöjäsenille ja yhteisöjäsenille 410 €.
Täysihoito: Ei sisällä täysihoitoa.
Muut kustannukset: Opiskelijan oman retriitin kulut, jotka hän maksaa retriitin järjestäjälle.
Tiedustelut kustannuksista: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, Susanna Erätuli +358 50 050 0520
Tiedustelut sisältö: toimisto@hiljaisuudenystavat.fi, Susanna Erätuli +358 50 050 0520
Linkki kotisivulle: https://www.hiljaisuudenystavat.fi
Aineistoa: https://www.hiljaisuudenystavat.fi/wp/wp-content/uploads/2016/05/Retriitti.pdf
Toteuttaja: Hiljaisuuden Ystävät ry