Riippuvuus ja päihteet

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
Mietitkö työssäsi, kuinka kohdata tukea tarvitsevia? Miten päihteet ja riippuvuus vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin ja osallisuuteen? Miten tunnistaa päihdeongelman piirteitä eri ikäisten kohdalla? Näitä ja monia muita aiheeseen liittyviä asioita käsitellään tässä koulutuksessa.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso 16.-18.2. ja 2. jakso 18.-20.5.2022 Kirkon koulutuskeskus Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:- tuntee päihde- ja muiden riippuvuuksien erilaisia ilmenemismuotoja ja mekanismeja – osaa tunnistaa päihdeongelmien piirteitä eri ikäkausina – osaa hyödyntää verkostoja tukiessaan yksilöitä ja ryhmiä sekä kehittää työtään
Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöinä ovat mm. päihdeongelmien mekanismit, erilaiset ilmenemismuodot, verkostot, päihderiippuvuus ja läheiset.Koulutus toteutuu kahden päivän lähijaksosta Kirkon koulutuskeskuksessa sekä työskentelystä vertaisryhmässä Teamsissa. Oppimistehtävät tukevat seurakunnan työn kehittämistä päihde- ja riippuvuus kysymysten kanssa.
Koulutus on Diakonian (DEK 25 op) ja Kasvatuksen (KEK 25 op) erityiskoulutusten valinnainen moduuli. Sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €/koko koulutus
Täysihoito: 198 €/jakso
Muut kustannukset: Pelkkä ateriapaketti 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: helena.tuominen@evl.fi, 050 342 7031, sami.puumala@evl.fi, 050 340 2758
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus