Rippikoulun pedagoginen kehittäminen

Takaisin

Millaista pedagogista kehittämistä seurakuntasi rippikoulussa tarvitaan? Tässä koulutuksessa opitaan hyödyntämään osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä monipuolisesti nuorilähtöisen rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus
Lisätietoja: Koulutuksessa hyödynnetään monipuolista pedagogiikkaa, mikä mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen. Koulutus kehittää eri taustoista tulevien työntekijöiden pedagogista osaamista ja taitoja toimia nuorten osallisuuden mahdollistajina. Koulutuksessa vahvistetaan Suuri ihme -rippikoulusuunnitelman, rippikoulun toiminta-ajatuksen ja tavoitteiden tuntemista ja toteuttamista käytännössä.     Keskeisiä sisältöjä ovat esim. 

  • pedagogiset taidot (esimerkiksi Erätauko-menetelmä, ilmiölähtöisyys ja/tai digitaaliset menetelmät) 
  • nuorilähtöisyys ja osallisuus rippikoulussa 
      

Koulutuksen sisällöt ja laajuus sovitaan tilaajan kanssa. 

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Selja Koponen, selja.koponen@step.fi
Tiedustelut sisältö: Selja Koponen, selja.koponen@step.fi
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20240506111728TI000354