Riskienhallinta ja turvallisuus seurakunnissa

Takaisin

(3 op)

Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden takaaminen tilanteissa, joissa esiintyy epävarmuustekijöitä. Erilaisten epävarmuustekijöiden tunnistaminen, arviointi ja toiminnan suunnittelu ennakkoon auttaa toiminnan jatkamista erilaisissa häiriötilanteissa, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinta ja turvallisuus seurakunnissa –koulutus on seurakunnilta kerätyn osaamistarvekartoituksen pohjalta seurakunnille räätälöity. Koulutuksessa perehdytään tutkitun tiedon pohjalta seurakuntien turvallisuustoimintaan ja riskienhallintaan. Koulutuksessa opitaan ja harjoitellaan riskienhallinnan menetelmiä, joiden avulla turvallisuustyötä seurakunnan arjessa toteutetaan. Koulutuksen tavoitteena on luoda seurakunnalle edellytykset turvallisuustoiminnan päämäärätietoiseen toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työsuojelu ja -hyvinvointi, Hallinto ja talous, Johtaminen
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Muut, Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 26.-27.4.2021 Helsinki, 19.10.2021, 24.8.2021, 25.-26.1.2022 Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 6.4.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​ Osallistuja

  • ymmärtää riskienhallinnan viitekehyksen ja perusteet sen eri osa-alueilta
  • tuntee ja hyödyntää riskienhallinnan menetelmiä
  • osaa toteuttaa turvallisuussuunnittelua seurakunnassa eri alueilla (kyberturvallisuus, toimitilat, henkilöstö ja talous, jatkuvuudenhallinta ja kriisit).
Lisätietoja:

Opintojaksot ja aikataulut

1. Riskienhallinnan perusteet 26.4.2021 klo 9-16, lähiopetus Helsinki

2. Riskien arviointi ja hallinta 27.4.2021 klo 9-15 lähiopeus Helsinki

3. Kyberturvallisuus ja tietoriskit 24.8.2021 klo 9-15, verkko-opetus

4. Toimitilaturvallisuus ja turvallisuussuunnittelu 19.10.2021 klo 9-15, verkko-opetus

5. Henkilö- ja talousriskit 25.1.2022 klo 9-16, lähiopetus Helsinki

6. Jatkuvuudenhallinta ja kriisitilannejohtaminen 26.1.2022 klo 9-11.30, lähiopetus Helsinki

7. Kehittämistehtävien purku ja palaute 26.1.2022 klo 12.30-16, lähiopetus Helsinki

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Koko ohjelma 1850,00€+alv 24 % 444,00€, verollinen myyntihinta yht. 2294,00€ sis. alv. 24 %. Yksit. lähiopetuspäivät: 490,00€ / päivä (alv 0 %), 870,00€ / 2 päivää (alv. 0 %). Yksit. verkko-opetuspäivät: 340,00€ / päivä, 580,00€ / 2 päivää (alv 0 %).
Täysihoito: Hinta sisältää opetuksen ja materiaalit, kehittämistehtävän ohjauksen ja tuen, sekä kahvit lähiopetuspäivinä.
Tiedustelut kustannuksista: suunnittelija Anne Keränen, anne.keranen@uef.fi 050 309 2839
Tiedustelut sisältö: suunnittelija Anne Keränen, anne.keranen@uef.fi 050 309 2839 ja koulutussihteeri Timo Hyttinen, timo.hyttinen@uef.fi 050 520 8069
Linkki kotisivulle: https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/juridiikka
Aineistoa: https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/-/riskienhallintaseurakunnissa
Toteuttaja: Itä-Suomen yliopisto