Rohkeasti Raamattuun

Takaisin

(5 op)

​Koulutus peruttu.

Koulutus kutsuu sinua rikastuttamaan raamatuntuntemustasi ja löytämään uusia välineitä raamatunkerrontaan.

Tule syventämään tietojasi Raamatun tekstien taustoista ja löytämään uusia näkökulmia nykyaikaan ja omaan elämääsi.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: I jakso 4.-6.4.2022 Seurakuntaopisto, Lapuan kampus, II jakso 1.-2.9.2022 (toteutetaan verkossa), III jakso 30.11.-1.12.2022 Seurakuntaopisto, Lapuan kampus
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

 • tuntee Raamatun syntyhistoriaa ja tunnistaa erilaisia tapoja tulkita Raamattua

 • osaa soveltaa raamattutietoa omassa työssään

 • osaa käyttää raamatunkerronnan menetelmiä monipuolisesti

Lisätietoja:

Koulutukseen kuuluu 7 yhteistä opiskelupäivää (3+2+2, jaksot I ja III lähiopetuksena ja jakso II verkossa), orientoiva tehtävä, oppimistehtäviä koulutusjaksojen välissä, kirjallisuutta ja raamatuntutkimuksen asiantuntijaluentoja.

Koulutuksen sisältöjä ovat mm:

 • Raamattutieto ja Raamatun historia

 • raamatuntulkinnan traditiot

 • lapsiteologia

 • erilaiset raamatunkerronnan menetelmät

 • Raamatun käyttäminen seurakunnan varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa

 • perheen teologia ja Raamattu

 • digitaalisuuden hyödyntäminen raamatuntuntemuksen syventämisessä ja raamatunkerronnassa

 • oman raamattukäsityksen tarkastelu

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 450 €
Täysihoito: 240 €/2hh tai 300 €/1hh
Kustannusten lisätiedot: Ateriat 105 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan) 135 €/2hh , 195 €/1hh
Tiedustelut kustannuksista: marianne.nikkari@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi, 040-7019713
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi
Toteuttaja: STEP-koulutus