Ryhmät kirkon työssä

Takaisin

(6 op)

​​Erilaiset ryhmät ovat keskeinen ilmiö kirkon työntekijän työssä. Työntekijät toimivat ohjaavassa roolissa ja ovat vastuussa ryhmän toiminnasta ja ryhmätilanteesta. Koulutuksessa hankit osaamista kohdata ryhmiin liittyviä haasteita ja ymmärtää lisää ryhmäilmiöstä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 31.1.-2.2.2022, 23.-25.5.2022 ja 12.-14.9.2022 Turun kristillinen opisto
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.1.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja osaa jäsentää ryhmän ohjaamisen keskeisiä haasteita ja asettaa realistisia tavoitteita toiminnalleen ryhmien ohjaamisessa. Osallistuja osaa toimia ryhmän ohjaajan
roolissa ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden kannalta adekvaatilla tavalla ja
soveltaa tilanteeseen sopivia ohjaamisen menetelmiä.
Lisätietoja: ​​Työelämälähtöisen kokemuksellisen oppimisprosessin avulla tutkitaan ja kehitetään omaa ohjaajaroolia ja omia rooleja ryhmän jäsenenä. Koulutus koostuu kolmesta lähiopetusjaksosta, kolmesta etäopetuspäivästä, kirjallisuuteen perehtymisestä ja etätehtävistä. Etätehtävät sisältävät kirjallisuuden ja lähiopetuspäivien sisällön käsittelyä sekä omaan työhön liittyvää ryhmänohjaamisen työnohjauksellista käsittelyä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 430 € sis. opetuksen ja ruokailut
Täysihoito: Majoitus 33€/hlö/yö/2hh tai 45€/hlö/yö/1hh
Tiedustelut kustannuksista: annakaisa.siltanen@tk-opisto.fi, 0406240814
Tiedustelut sisältö: sami.puumala@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://turunkristillinenopisto.fi/
Aineistoa: https://turunkristillinenopisto.fi/kurssit/ryhmat-kirkon-tyossa/
Toteuttaja: Turun kristillinen opisto
Yhteistyökumppanit: Helsingin psykodraamainstituutti