Saarnakoulutus 2020-2021

Takaisin

(10 op)
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, REK/V Raamattuteologisen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
 

Saarnan teologia kutsuu heittäytymään poikkitieteelliseen reflektointiin: eksegetiikkaa, homiletiikkaa, systemaattista teologiaa, retoriikkaa, kirjallisuustieteitä ja taiteitakin. Erityisen keskeisessä roolissa on Raamatun käyttö, tulkintojen moninaisuus ja erilaiset soveltamistavat saarnassa. Harjoittelemme puhe- ja ilmaisutaitoja, ja jokainen videoi yhden oman saarnansa live-tilanteessa.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: jumalanpalveluselämä ja julistus, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka: 1. jakso 10.-13.11.2020, 2. jakso keväällä 2021, 3. jakso syksyllä 2021, kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 29.5.2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Saarnakoulutus_2472
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu
Osaamistavoitteet: Osallistuja tuntee syvemmin saarnan teologian eri ulottuvuuksia ja pystyy työstämään itsenäisesti omaa saarnaamisen teologiaansa, osaa arvioida jäsentyneemmin omaa ammattitaitoaan ja kehittämistarpeitaan saarnaajana, on rohkeampi ja vapautuneempi suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan, käyttää Raamatun tekstien avaamia erilaisia näkökulmia yhä tietoisemmin ja vapautuneemmin sekä kehittää erilaisia saarnanvalmistukseen ja toteutukseen liittyviä yhteistyön muotoja yhdessä työtovereiden ja seurakuntalaisten kanssa
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 318 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 94 €/jakso.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Mika Aspinen mika.aspinen@evl.fi 050 5446048
Lisätietoja: Koulutukseen sisältyy yksi alueellinen työpajakokoontuminen sekä kehittämistehtävä, jonka eri osa-alueisiin (tekstianalyysi-, saarna- ja kirjallisuustehtäviin) osallistujien odotetaan varaavan n. 3-4 työpäivää kunkin etäjakson aikana.

Koulutus on sekä Jumalanpalveluselämän (JEK) että Raamattuteologisen erityiskoulutuksen (REK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena.

Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista http://evl.fi/erityiskoulutukset

Linkki kotisivulle: http:/evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
http://evl.fi/erityiskoulutukset
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus