Saarnakoulutus 2022-2023

Takaisin

(10 op)
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, valinnainen moduuli REK/V Raamattuteologian erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.
​Saarnan teologia kutsuu heittäytymään poikkitieteelliseen reflektointiin: eksegetiikkaa, homiletiikkaa, systemaattista teologiaa, retoriikkaa, kirjallisuustieteitä ja taiteitakin. Erityisen keskeisessä roolissa on Raamatun käyttö, tulkintojen moninaisuus ja erilaiset soveltamistavat saarnassa. Harjoittelemme puhe- ja ilmaisutaitoja, ja jokainen videoi yhden oman saarnansa live-tilanteessa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 21.-23.11.2022, 2. jakso 24.-26.5. ja 3. jakso 9.-11.10.2023, kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika päättynyt, voit ilmoittautua jonoon ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja tuntee syvemmin saarnan teologian eri ulottuvuuksia ja pystyy työstämään itsenäisesti omaa saarnaamisen teologiaansa, osaa arvioida jäsentyneemmin omaa ammattitaitoaan ja kehittämistarpeitaan saarnaajana, on rohkeampi ja vapautuneempi suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan, käyttää Raamatun tekstien avaamia erilaisia näkökulmia yhä tietoisemmin ja vapautuneemmin sekä kehittää erilaisia saarnanvalmistukseen ja toteutukseen liittyviä yhteistyön muotoja yhdessä työtovereiden ja seurakuntalaisten kanssa.
Lisätietoja: ​​Koulutukseen sisältyy kolme lähijaksoa Järvenpäässä, kaksi työpajakokoontumista verkossa sekä kehittämistehtävä, jonka eri osa-alueisiin (tekstianalyysi-, saarna- ja kirjallisuustehtäviin) osallistujien odotetaan varaavan n. 3-4 työpäivää kunkin etäjakson aikana.Koulutus on Raamattuteologian (REK, 25 op) ja Jumalanpalveluselämän (JEK 30 op) erityiskoulutusten valinnainen moduuli. Sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 198 €/1. jakso ja 208 €/2. ja 3. jakso
Muut kustannukset: Pelkkä ateriapaketti 42 €/1. jakso ja 44 €/2. ja 3. jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: mika.aspinen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus