Salatut elämäntaidot – tunne- ja ryhmätyöskentelytaitoja ala- ja yläkoululaisille

Takaisin

Koulutuksessa tutustutaan Salatut elämäntaidot -malliin, joka tarjoaa selkeän ja kouluille mielekkään toimintatavan kouluyhteistyöhön. Salattujen elämäntaitojen avulla voit kutsua alueen toimijat yhteistyöhön tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistamaan heidän tunne- ja ryhmätyöskentelytaitojaan.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus
Lisätietoja: Salatut elämäntaidot -toimintamalli vahvistaa ala- ja yläkouluikäisten tunne- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Toimintamallissa 4. korin mukaista kouluyhteistyötä toteutetaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa, tavoitteena tuoda koululaisten elämään lisää turvallisia, lasten ja nuorten hyvinvoinnin mahdollistavia aikuisia.  

Koulutuksessa tutustaan Salatut elämäntaidot -mallin mukaiseen toimintaani ja mallin taustalla olevaan pedagogiseen ajatteluun. Malli sisältää teoriapohjan, ohjeet mallin käyttöönottamiseen sekä vuosikelloon kytketyt käytännön toiminnot koko lukuvuoden ajaksi. Malli on suunniteltu omat versionsa alakoululaisille, erityisesti 4.–6. -luokkalaisille, sekä yläkoululaisille, erityisesti seiskoille.     Salatut elämäntaidot -kirja (Lasten Keskus 2021) sisältyy koulutuksen osallistumismaksuun. Lisäksi koulutuksessa käytetään materiaalia Salatut-elamantaidot-seiskoille.pdf (evl.fi). 

Koulutus suositellaan toteutettavaksi moniammatillisesti ja yhteistyöverkostossa siten, että osallistuminen on mahdollista seurakunnan ja alueen muiden toimijoiden kasvattajille yhdessä.
Kouluttajana toimii Salatut elämäntaidot -toimintamallin kehittäjä Anette Henttinen.
Kieli: suomi
Tiedustelut kustannuksista: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@step.fi, 040-7033356
Tiedustelut sisältö: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@step.fi, 040-7033356
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/wp-content/uploads/sites/3/2024/03/Salatut-elamantaidot-seiskoille.pdf
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20240506112346TI000355