Salatut elämäntaidot – tunne- ja ryhmätyöskentelytaitoja ala- ja yläkoululaisille

Takaisin

(1 op)

Salatut elämäntaidot -malli tarjoaa selkeän ja kouluille mielekkään toimintatavan kouluyhteistyöhön. Sen avulla kutsut alueen toimijat monitoimijaiseen yhteistyöhön tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistamaan heidän tunne- ja ryhmätyöskentelytaitojaan. Koulutuksessa tutustutaan sekä ala- että yläkoululaisisille tehtyyn versioon.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: Verkkototeutus, 29.-30.1.2025, Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.12.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • osaa hyödyntää Salatut elämäntaidot -toimintamallia koululaisten tunne- ja ryhmätyötaitojen vahvistamisessa.
  • osaa käynnistää Salatut elämäntaidot -mallin mukaisen toiminnan omalla paikkakunnallaan yhteistyössä muiden koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Lisätietoja: Salatut elämäntaidot -toimintamalli vahvistaa ala- ja yläkouluikäisten tunne- ja ryhmätyöskentelytaitoja ja auttaa vähentämään yksinäisyyttä.

Toimintamallissa 4. korin mukaista kouluyhteistyötä toteutetaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa, tavoitteena tuoda koululaisten elämään lisää turvallisia, lasten ja nuorten hyvinvoinnin mahdollistavia aikuisia.

Koulutuksen jälkeen olet valmis aloittamaan Salatut elämäntaidot -mallin toteuttamisen omalla alueellasi ja osaat soveltaa mallin taustalla olevaa pedagogista ajattelua. Malli sisältää teoriapohjan, ohjeet mallin käyttöönottamiseen sekä vuosikelloon kytketyt käytännön toiminnot koko lukuvuoden ajaksi. Malliin on suunniteltu omat versionsa alakoululaisille, erityisesti 4.–6. -luokkalaisille, sekä yläkoululaisille, erityisesti seiskoille. Salatut elämäntaidot -kirja (Lasten Keskus 2021) sisältyy koulutuksen osallistumismaksuun. Lisäksi koulutuksessa käytetään materiaalia Salatut-elamantaidot-seiskoille.pdf (evl.fi).

Koulutus sopii kaikille koulu- ja verkostoyhteistyöstä kiinnostuneille työntekijäryhmästä riippumatta niin seurakunnissa kuin muissakin kouluyhteistyötä tekevissä organisaatioissa.
Kouluttajana toimii Salatut elämäntaidot -toimintamallin kehittäjä Anette Henttinen. Kaksi koulutuspäivää verkossa, ennakkokysely.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 240 €
Täysihoito: 0 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Selja Koponen, selja.koponen@step.fi
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20240503075024KO001814