Sävellys ja sovitus 2020

Takaisin

(5 op)
MEK/V Musiikin erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Koulutus peruutettu

Koulutuksessa syvennetään ja kehitetään käytännön työssä tarvittavia sävellys- ja sovitustaitoja,erityisesti soinnutuksen, soitinnuksen ja tyylinmukaisuuden alueilla. Koulutuksen pääpaino on musiikin sovittamisessa.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: seurakuntien musiikkitoiminta
Kohderyhmä: kanttorit, nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: 27.-30.1.2020 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu
Osaamistavoitteet: Osallistuja·

– osaa käyttää ja soveltaa osaamistaan tehdessään sovituksia erilaisille kokoonpanoille

– tuntee erilaisten soittimien ominaisuuksia ja osaa sovittaa musiikkia niille

– osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia harmonisia vaihtoehtoja

– tuntee erilaisten musiikkityylien erityispiirteitä

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 300 €
Täysihoito: 318 €
Muut kustannukset: matkakustannukset
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 94 €.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Ulla Tuovinen ulla.tuovinen@evl.fi 040 6881436
Lisätietoja: Koulutus muodostuu etukäteistehtävästä, luennoista ja yhteisestä työskentelyistä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Suurimman annin koulutuksessa saa, jos osallistuja on jo aloittanut sovituksen/sävellyksen/musiikkikokonaisuuden tekemisen, ja jota koulutuksessa voi työstää eteenpäin. Opittua ja tehtyjä sovituksia hyödynnetään koulutuksen aikana rukouselämän toteuttamisessa. Tarkempi sisältö muotoutuu osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Kouluttajina toimivat muusikot Säde Bartling, Laura Airola ja Pekka Nyman.

Koulutus on Musiikin erityiskoulutuksen (MEK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset

http://sakasti.evl.fi/koulutus
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus