Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä

Takaisin

(5 op)

​​​​​Haluatko oppia ymmärtämään ja kohtaamaan seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä asioita? Tämä monialainen opintojakso on tarkoitettu kaikille kohtaamistyön ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka haluavat päivittää ja lisätä osaamistaan seksuaalisuuden ja sukupuolen ajankohtaisista kysymyksistä ja jotka haluavat hankkia osaamista aiheen ammatilliseen ja eettiseen käsittelyyn.

Opintojakso sopii kaikille, vaikka aihepiirit eivät olisikaan entuudestaan tuttuja. Opintojakso kattaa perusteet seksuaalisuuden ja sukupuolen kulttuurisuudesta, moninaisuudesta, terveydestä ja haavoittuvuudesta sekä tarjoaa tapoja kohdata seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä aiheita eri ikä- ja asiakasryhmien kanssa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Opiskelijat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.11.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojakson tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla kesällä 2024. Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen.
Osaamistavoitteet: ​​​Opiskelija

 • Tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, haavoittuvuuteen, hyvinvointiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä.
 • Hahmottaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja intersektionaalista luonnetta.
 • Osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakkaiden seksuaalisuuden ja sukupuolen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.
 • Osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa.
 • Osaa käydä ammatillista keskustelua seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksistä toisten kohtaamistyön ammattilaisten kanssa.

Lisätietoja: ​​​Ydinsisällöt:

 • Sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttuvat merkitykset ja kulttuurisidonnaisuus, seksuaalisuuden ja sukupuolen keskeiset käsitteet
 • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, kulttuurit ja identiteetit
 • Seksuaali- ja sukupuoliterveyden huomioiminen kohtaamistyössä
 • Haavoitettu seksuaalisuus, sen kohtaaminen ja hoitaminen asiakastyössä, seksuaalioikeudet
 • Oma ammatillinen kasvu ja eettinen kompetenssi.
 • Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina eikä aikaan tai paikkaan sidottua opetusta ole. Opiskelija opiskelee aiheita monipuolisesti ohjatussa temaattisessa järjestyksessä. Kaikki oppimateriaali löytyy Diakle-oppimisympäristöstä. Arviointi on hyväksytty/hylätty.

  Kieli: Suomi
  Osallistumismaksu: 75€
  Täysihoito: Ei täysihoitoa.
  Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
  Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
  Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
  Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu