Seppokoulutus eli seurakunnan partiotyön erityiskoulutus

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
Koulutus syventää seurakunnan partiotyön osaamista ja kykyä seurakunnan ja partion yhteistyön kehittämiseen erityisesti uskontokasvatuksen alueel​la.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit, Muut, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: 25.-28.9. ja 15.-17.11 2023 Hämeenlinna tai sen lähiseudut
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2022
Sähköposti-ilmoittautuminen: katri.vappula@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja- ymmärtää, miten partion arvopohja vaikuttaa partiotyön erityisasemaan seurakunnan nuorisotyössä- osaa hyödyntää ja soveltaa työssään monipuolisesti partiomenetelmää ja kehittää menetelmiä tukea partiolaisten hengellisen kasvun toteutumista – osaa arvioida ja perustella seurakuntansa partiotoiminnan kehittämistarpeita yhteistyösopimuksen pohjalta – osaa kehittää seurakunnan ja lippukunnan yhteistyötä.
Lisätietoja: Koulutus on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoa kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 210
Täysihoito: arviolta yhteensä 350 (7 vuorokautta)
Muut kustannukset: Mahdollinen osallistuminen seppopäiviin tai johonkin muuhun valittuun verkostotapaamiseen
Tiedustelut kustannuksista: katri.vappula@evl.fi
Tiedustelut sisältö: aino-elina@kilpelainen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/partio
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kirkon kasvatus ja perheasiat
Yhteistyökumppanit: Suomen partiolaiset