Seurakunnan partiotyön erityiskoulutus eli seppokoulutus

Takaisin

(5 op)
KTK Kirkon työn erityiskoulutus
Koulutus syventää seurakunnan partiotyön osaamista ja kykyä seurakunnan ja partion yhteistyön kehittämiseen erityisesti katsomuskasvatuksen alueella.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit, Lastenohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: 8.-10.9 ja 26.-28.11.2025 Hämeenlinnan seutu
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.4.2025
Sähköposti-ilmoittautuminen: katri.vappula@evl.fi
Osaamistavoitteet: Osallistuja – ymmärtää, miten partion arvopohja vaikuttaa partiotyön erityisasemaan seurakunnan nuorisotyössä- osaa hyödyntää ja soveltaa työssään monipuolisesti partiomenetelmää ja kehittää menetelmiä tukea partiolaisten katsomuskasvatuksen toteutumista – osaa arvioida ja perustella seurakuntansa partiotoiminnan kehittämistarpeita yhteistyösopimuksen pohjalta – osaa kehittää seurakunnan ja lippukunnan yhteistyötä.
Lisätietoja: Koulutuksessa on lähiopetusta 2,5 op sisältäen kaksi lähijaksoa ja osallistuminen seppopäiviin tai piirin tai SP:n tilaisuuteen esim. syys- tai kevätpäivät tai johtajatulet).

Oppistehtävien laajuus on yhteensä 2,5 op = orientoiva kirjoitus 0,5 op, ikäkausien katsomuskasvatusta kehittävä tehtävä 1 op ja oman seurakunnan partiotyön kehittämissuunnitelma 1 op.

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Kirkon moduulirakenteiset erityiskoulutukset yhdistyvät 1.1.2025 alkaen Kirkon työn erityiskoulutukseksi 30 op (KTK). Tämä moduuli on valittavissa osaksi Kirkon työn erityiskoulutusta. Kirkon työn erityiskoulutuksen moduuleihin voi osallistua, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja erityiskoulutuksen kokonaisuudesta ja siirtymäajoista löydät evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 240 €
Täysihoito: noin 300 €
Tiedustelut kustannuksista: katri.vappula@evl.fi
Tiedustelut sisältö: latri.vappula@evl.fi
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja kasvatus
Yhteistyökumppanit: Suomen partiolaiiset
Arkistointitunnus: KK20240503082329KO001819