Seurakunnan partiotyön koulutus eli seppokoulutus

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Koulutus syventää
seurakunnan partiotyön osaamista ja kykyä seurakunnan ja partion yhteistyön
kehittämiseen erityisesti uskontokasvatuksen alueella.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Papit, Nuorisotyönohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 14.-17.9. ja 8.-10.12.2021 Hämeenlinna.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

– ymmärtää, miten partion
arvopohja vaikuttaa partiotyön erityisasemaan seurakunnan nuorisotyössä

– osaa hyödyntää ja
soveltaa työssään monipuolisesti partiomenetelmää ja kehittää menetelmiä tukea
partiolaisten hengellisen kasvun toteutumista

– osaa arvioida ja perustella seurakuntansa partiotoiminnan
kehittämistarpeita yhteistyösopimuksen pohjalta

– osaa kehittää seurakunnan ja lippukunnan yhteistyötä.

Lisätietoja:

Koulutuksessa on lähiopetusta
2,5 op = 4 + 3 + 1 pv (Lähijakso I, Lähijakso II ja päivän osallistuminen
seppopäiviin tai piirin tai SP:n tilaisuuteen esim. syys- tai kevätpäivät tai
johtajatulet)

Oppistehtävien laajuus on
yhteensä 2,5 op = orientoiva kirjoitus + tutustumisraportti seppopäivistä tms.
0,5 op, ikäkausitehtävä 1 op, kehittämissuunnitelma 1 op.Koulutus on kasvatuksen erityiskoulutuksen
(KEK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä
koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulusta kokonaisuutena. Lisätietoja
kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €
Täysihoito: I lähijakso noin 200 €, II lähijakso noin 150 €
Tiedustelut kustannuksista: katri.vappula@evl.fi
Tiedustelut sisältö: katri.vappula@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/partio
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat
Yhteistyökumppanit: Suomen partiolaiset