Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen

Takaisin

Miten kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä?

Pedagogiikan johtaminen seurakunnan varhaiskasvatuksessa tarjoaa välineitä yhteiseen kehittämiseen ja auttaa rakentamaan yhteistä ymmärrystä siitä, mihin muutosta tulisi suunnata.

Tehtäväalue: Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Lisätietoja:

Koulutuksessa kehitetään yhdessä seurakunnan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintaa, arvioinnin käytänteitä sekä lasten ja perheiden osallisuutta.

Koulutuksessa hyödynnetään muun muassa

  • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

  • Polku-toimintamalli

  • Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat

  • Ydinosaamiskuvaukset

Koulutuksen kokonaisuus suunnitellaan aina yhdessä tilaajan kanssa ja seurakunnan tarpeet huomioiden.

Tiedustelut kustannuksista: Päivi Aumala, paivi.aumala@seurakuntaopisto.fi 040 158 1345
Tiedustelut sisältö: Päivi Aumala, paivi.aumala@seurakuntaopisto.fi 040 158 1345
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto