Seurakunta maahanmuuttajan kotina

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli , KTE/V Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle, valinnainen moduuli

Koulutuksessa käsitellään maahanmuuttajien kokemusten ja elämänvaiheiden vaikutusta heidän hyvinvointiinsa. Koulutuksessa tarkastellaan myös seurakunnan roolia ja tehtäviä suhteessa maahan muuttaneisiin. Lisäksi käsitellään maahanmuuttajatyön erityisosaamista, työn psykososiaalisen tuen menetelmiä, hengellisyyttä sekä sijaistraumatisoitumista ja työssä jaksamisen kysymyksiä

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 1.1.-19.4. verkkojakso ja lähijakso 20.-22.4.2020. Kirkkohallitus, Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/maahanmuuttajankoti_moduuli2
Osaamistavoitteet: Osallistuja – ymmärtää maahanmuuton eri muotoja ja prosesseja sekä kriisivaiheita – osaa kehittää monikulttuurisen työn erityisosaamista ja moniammatillista yhteistyötä – toimii kulttuuriseen moninaisuuden edistämiseksi seurakunnassa
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 180 €, sisältää lounaat ja kahvit ja verkkomateriaalin
Täysihoito: ei
Muut kustannukset: Matka- ja majoittumiskustannukset
Kustannusten lisätieto: Jokainen osallistuja hankkii itse majoittumisen ja huomioi niistä tulevat kustannukset koulutussuunnitelmassa matkakustannusten lisäksi.
Tiedustelut: Ulla Siirto ulla.siirto@evl.fi 040-6881440
Lisätietoja: Koulutus toteutetaan kokeiluluonteisesti osin verkossa. Koulutus koostuu verkko-osiosta 1.1.-19.4.2020 ja lähijaksosta 20.-22.4.2020 Kirkkohallituksessa Helsingissä. Verkkojakso koostuu luennoista ja erilaisista tehtävistä mukaa lukien kehittämistehtävä, jota käsitellään lähijaksolla.
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta