Seurakunta maahanmuuttajan kotina

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli KTE/V Kv. työn erityiskoulutus/kotimaa, valinnainen moduuli
​​Tarvitsetko työssäsi osaamista maahan muuttaneiden tilanteista ja kohtaamisesta? Kiinnostaako sinua monikulttuurinen seurakunta? ​

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Lastenohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Kanttorit, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 31.1.-2.2. ja 20.-21.9.2023, Jyväskylä
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​​​​Osallistuja– ymmärtää maahanmuuton eri muotoja ja prosesseja sekä kriisivaiheita– osaa kehittää monikulttuurisen työn erityisosaamista ja moniammatillista yhteistyötä– osaa toimia kulttuuriseen moninaisuuden edistämiseksi seurakunnassa
Lisätietoja: ​​​​​Koulutuksen voi suorittaa

  • osallistumalla lähipäiviin ja tekemällä koulutukseen liittyvät tehtävät, yhteensä 5 op

Keskeiset sisällöt

  • Maahanmuuttajien kokemukset ja elämänvaiheet ja niissä tarvittava psykososiaalinen tuki
  • Seurakunnan rooli, tehtävä suhteessa uuteen väestöön
  • Maahanmuuttajatyön erityisosaaminen, työn menetelmät ja resurssit
  • Työssä jaksaminen, työn rasitustekijät, sijaistraumatisoituminen
  • Koulutus sisältää oppimistehtäviä sekä kehittämistehtävän, joka liittyy oman seurakunnan tai rovastikunnan monikulttuurisen työn kehittämiseen.

Tämä koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa, mutta siihen ovat tervetulleita myös kaikki muut. Koulutus soveltuu kaikille työntekijäryhmille ja on avoin myös vapaaehtoisille ja yhteistyökumppaneille.Koulutus on Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen (KTE) sekä Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Sen voi liittää myös Diakonian erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi sopimalla tästä vastuukouluttajan kanssa.
Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 70
Muut kustannukset: Mahdolliset majoitus. ja matkakulut
Kustannusten lisätiedot: Mahdolliset ruokailukulut jokainen hoitaa itse
Tiedustelut kustannuksista: ulla.siirto@evl.fi
Tiedustelut sisältö: ulla.siirto@evl.fi
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta
Yhteistyökumppanit: Jyväskylän seurakunta