Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Edellytykset:
– suoritettu pastoraalitutkinto
– suoritettu Johtamisen perusteet -koulutus tai muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot, taidot ja osaaminen
– osallistuminen johtamispotentiaalikartoitukseen
– osallistuminen ammatilliseen uraohjauskeskusteluun
– tuomiokapitulin myöntämä lupa suorittaa seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: I jakso 16.-17.9.2021, II jakso 11.-12.11.2021 Partaharju, Pieksämäki
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tuomiokapituli myöntää luvan tutkinnon suorittamiseen hakemusten perusteella. Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää oman hiippakunnan tuomiokapituliin 31.10.2020 mennessä. Lisäksi on ilmoittauduttavat ”Ilmoittaudu tästä” -linkistä.
Osaamistavoitteet: Osallistuja
• hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset,
• osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen,
• tuntee lähijohtamisen ja henkilöstön johtamisen ja kehittämisen vaatimukset,
• osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle.
Lisätietoja:

Sisältö:
– kirkkoherran valta, vastuut ja osaamisvaatimukset
– seurakunnan johtamisen eri ulottuvuudet
– seurakunnan hallinnon johtaminen ja työskentely luottamuselinten kanssa
– strategisten prosessien ja muutoksen johtaminen
– verkostoituminen ja viestintä johtamisen välineinä
– esimiestyö ja ihmisten johtaminen, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
– johtajan psykodynamiikka ja itsereflektiotaito

Rakenne:
– orientoivat tehtävät
– lähijakso I
– väliajan työskentely
– lähijakso II

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Ei ole
Täysihoito: 210 eur / hlö / 2 hh, lisämaksu 1 hh / 30 eur / vrk
Muut kustannukset: Johtamispotentiaalikartoitus 40 eur
Kustannusten lisätiedot: Täysihoitohinta sisältää molemmat jaksot
Tiedustelut kustannuksista: Senja Mäkelä, senja.makela@evl.fi, 050 389 8858
Tiedustelut sisältö: Marko Marttila, marko.marttila@evl.fi, 050 368 9808
Linkki kotisivulle: https://www.mikkelinhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Mikkelin ja Kuopion hiippakunta