Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, Lapua ja Oulu

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, taidot ja osaaminen. Luvan seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen myöntää ja tutkinnon järjestää tuomiokapituli.

Lupa seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen voidaan antaa papille, joka on1) suorittanut pastoraalitutkinnon;2) suorittanut Johtamisen perusteet -koulutuksen 3) osallistunut johtamispotentiaalikartoitukseen4) osallistunut tuomiokapitulin järjestämään ammatilliseen uraohjauskeskusteluun.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: Jakso I: 14.-15.9.2023. Jakso II: 28.-29.11.2023. Haapaniemen hiippakuntakartano, Kuortane. www.hiippakuntakartano.fi
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

 • hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset,
 • osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen,
 • tuntee lähijohtamisen ja henkilöstön johtamisen ja kehittämisen vaatimukset,
 • osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle.
Lisätietoja: ​​Koulutuksen suorittaminen on edellytyksenä kirkkoherran virkaan hakeutumiselle.
Sisältö:

 • kirkkoherran valta, vastuut ja osaamisvaatimukset
 • seurakunnan johtamisen eri ulottuvuudet
 • seurakunnan hallinnon johtaminen ja työskentely luottamuselinten kanssa
 • strategisten prosessien ja muutoksen johtaminen
 • verkostoituminen ja viestintä johtamisen välineinä
 • esimiestyö ja ihmisten johtaminen, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
 • johtajan psykodynamiikka ja itsereflektiotaito

Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: 424 € (sis. 2 jaksoa 2pv/212€)
Tiedustelut kustannuksista: terhi.kaira@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Hiippakuntadekaanit Terhi Kaira, terhi.kaira@evl.fi ja Juha Rauhala juha.rauhala@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.lapuanhiippakunta.fi/kalenteri/seurakuntatyon-johtamisen-tutkinto-2023/
Toteuttaja: Lapuan hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Oulun hiippakunta