Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, Mikkeli ja Kuopio

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Edellytykset:

 • suoritettu pastoraalitutkinto
 • suoritettu Johtamisen perusteet -koulutus tai muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot, taidot ja osaaminen
 • osallistuminen johtamispotentiaalikartoitukseen
 • osallistuminen ammatilliseen uraohjauskeskusteluun
 • tuomiokapitulin myöntämä lupa suorittaa seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 14.-15.9.2023, 2. jakso 16.-17.11.2023, Partaharjukeskus, Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tuomiokapituli myöntää luvan tutkinnon suorittamiseen hakemusten perusteella. Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää oman hiippakunnan tuomiokapituliin 31.10.2022 mennessä. Lisäksi on ilmoittauduttava ”Ilmoittaudu tästä” -linkistä.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

 • hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset
 • osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen
 • tuntee lähijohtamisen ja henkilöstön johtamisen ja kehittämisen vaatimukset
 • osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle
Lisätietoja: ​​Sisältö:

 • kirkkoherran valta, vastuut ja osaamisvaatimukset
 • seurakunnan johtamisen eri ulottuvuudet
 • seurakunnan hallinnon johtaminen ja työskentely luottamuselinten kanssa
 • strategisten prosessien ja muutoksen johtaminen
 • verkostoituminen ja viestintä johtamisen välineinä
 • esimiestyö ja ihmisten johtaminen, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
 • johtajan psykodynamiikka ja itsereflektiotaito

Rakenne:

 • orientoivat tehtävät
 • lähijakso I
 • väliajan työskentely
 • lähijakso II

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Ei ole
Täysihoito: 1 hh 300,00 €/osallistuja, 2 hh 250 €/osallistuja
Muut kustannukset: Johtamispotentiaalikartoitus 40,00 €
Kustannusten lisätiedot: Täysihoitohinta sisältää molemmat jaksot.
Tiedustelut kustannuksista: Senja Mäkelä, senja.makela@evl.fi, 050 389 8858
Tiedustelut sisältö: Marko Marttila, marko.marttila@evl.fi, 050 368 9808
Linkki kotisivulle: https://www.mikkelinhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Kuopion hiippakunta