Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, Turku ja Tampere

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, taidot ja osaaminen. Tutkinnon suorittaneella on kokonaiskuva kirkkoherran tehtävistä. Hän on perehtynyt hengelliseen ja strategiseen johtamiseen sekä seurakuntahallintoon. Hänellä on perusvalmiudet lähijohtamiseen, henkilöstön johtamiseen ja itsensä kehittämiseen johtajana.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Hallinto ja talous
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: Orientaatio 13.3.2025 klo 9-11.30 Teams, Lähikoulutuspäivä 27.5.2025 Tampere, Verkkokoulutuspäivä 4.9.2025 Teams, Lähikoulutusjakso 8.-9.10.2025 Pihlavan leirikeskus, Säkylä
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja
– hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset,
– osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen,
– tuntee lähijohtamisen ja henkilöstön johtamisen ja kehittämisen vaatimukset,
– osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle
Lisätietoja: ​​​Koulutuksen sisältö:
– kirkkoherran valta, vastuut ja osaamisvaatimukset
– seurakunnan johtamisen eri ulottuvuudet
– strategisten prosessien ja muutoksen johtaminen
– verkostoituminen ja viestintä johtamisen välineinä
– lähijohtaminen ja ihmisten johtaminen, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
– johtajan psykodynamiikka ja itsereflektiotaito

Koulutuksen rakenne:

lähityöskentely, itsenäinen oppiminen, orientoivat tehtävät ja välitehtävät, mentorointiJohtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla.

Johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: n. 250 €
Täysihoito: Täysihoito sisältyy osallistumismaksuun
Muut kustannukset: Matkakustannukset, Lisäksi wopi-johtamispotentiaalikartoituksen maksu, joka selviää myöhemmin
Tiedustelut kustannuksista: mirkka.torppa@evl.fi, terhi.torma@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Turun arkkihiippakunnassa: mirkka.torppa@evl.fi, Tampereen hiippakunnassa: terhi.torma@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.arkkihiippakunta.fi/
Aineistoa: https://www.arkkihiippakunta.fi/kalenteri/seurakuntatyon-johtamisen-tutkinto-2025/#register-form
Toteuttaja: Turun arkkihiippakunta
Yhteistyökumppanit: Tampereen hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20240430113840KO001754