Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Edellytykset:

 • suoritettu pastoraalitutkinto
 • suoritettu Johtamisen perusteet -koulutus tai muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot, taidot ja osaaminen
 • osallistuminen johtamispotentiaalikartoitukseen
 • osallistuminen ammatilliseen uraohjauskeskusteluun
 • tuomiokapitulin myöntämä lupa suorittaa seurakuntatyön johtamisen tutkinto
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 15.-16.9.2022, 2. jakso 17.-18.11.2022, Partaharjukeskus, Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tuomiokapituli myöntää luvan tutkinnon suorittamiseen hakemusten perusteella. Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää oman hiippakunnan tuomiokapituliin 31.10.2021 mennessä. Lisäksi on ilmoittauduttava ”Ilmoittaudu tästä” -linkistä.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset,
 • osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen,
 • tuntee lähijohtamisen ja henkilöstön johtamisen ja kehittämisen vaatimukset,
 • osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle.
Lisätietoja: ​Sisältö:

 • kirkkoherran valta, vastuut ja osaamisvaatimukset
 • seurakunnan johtamisen eri ulottuvuudet
 • seurakunnan hallinnon johtaminen ja työskentely luottamuselinten kanssa
 • strategisten prosessien ja muutoksen johtaminen
 • verkostoituminen ja viestintä johtamisen välineinä
 • esimiestyö ja ihmisten johtaminen, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
 • johtajan psykodynamiikka ja itsereflektiotaito

Rakenne:

 • orientoivat tehtävät
 • lähijakso I
 • väliajan työskentely
 • lähijakso II

Osallistumismaksu: ei ole
Täysihoito: 1 hh n. 290,00 €/osallistuja, 2 hh 250 €/osallistuja
Muut kustannukset: Johtamispotentiaalikartoitus 40,00 €
Kustannusten lisätiedot: Täysihoitohinta sisältää molemmat jaksot-.
Tiedustelut kustannuksista: Marjaana Hartikainen, marjaana.hartikainen@evl.fi, 044 7050 606
Tiedustelut sisältö: Sakari Häkkinen, sakari.hakkinen@evl.fi, 044 7050 607
Linkki kotisivulle: https://www.kuopionhiippakunta.fi
Toteuttaja: Kuopion hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Mikkelin hiippakunta