Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, taidot ja osaaminen. Luvan seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen myöntää ja tutkinnon järjestää tuomiokapituli. Lupaa anotaan käytännössä ilmoittautumalla koulutukseen.

Lupa seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen voidaan antaa papille, joka on:

1) suorittanut pastoraalitutkinnon
2) suorittanut Johtamisen perusteet -koulutuksen
3) osallistunut johtamispotentiaalikartoitukseen
4) osallistunut tuomiokapitulin järjestämään ammatilliseen uraohjauskeskusteluun.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: Lähijakso I: 23.-24.9.2025, lähijakso II: 2.-3.12.2025, Haapaniemen hiippakuntakartano, Kuortane
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

 • hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset,
 • osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen,
 • tuntee lähijohtamisen ja henkilöstön johtamisen ja kehittämisen vaatimukset,
 • osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle.

Lisätietoja: Sisältö

 • kirkkoherran valta, vastuut ja osaamisvaatimukset
 • seurakunnan johtamisen eri ulottuvuudet
 • seurakunnan hallinnon johtaminen ja työskentely luottamuselinten kanssa
 • strategisten prosessien ja muutoksen johtaminen
 • verkostoituminen ja viestintä johtamisen välineinä
 • esimiestyö ja ihmisten johtaminen, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
 • johtajan psykodynamiikka ja itsereflektiotaito
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 euroa
Täysihoito: Täysihoidosta veloitetaan 230 euroa / intensiivijakso (yht. 460 e), lisäyö sis. iltapalan 75 € (saavuttaessa koulutusta edeltävänä iltana)
Muut kustannukset: Johtamispotentiaalikartoituksen kulut ilmoitetaan myöhemmin.
Tiedustelut kustannuksista: terhi.kaira@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Yhteiskoulutus Lapuan ja Oulun hiippakuntien osallistujille. Järjestelyvastuussa on Lapuan hiippakunta. Lisätietoja antavat hiippakuntadekaanit Terhi Kaira, terhi.kaira@evl.fi ja Juha Rauhala juha.rauhala@evl.fi
Toteuttaja: Lapuan hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Oulun hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20240428083038KO001719