Sielunhoidollinen kohtaaminen kasvatuksessa

Takaisin

(5 op)
KTK Kirkon työn erityiskoulutus
Tarvitsetko työssäsi lisää osaamista lasten ja nuorten monimuotoiseen sielunhoidolliseen kohtaamiseen? Koulutuksessa syvennytään sielunhoidollisen kohtaamisen mahdollisuuksiin lapsen ja nuoren kasvun tukemisessa. Tule pohtimaan omaa kasvuasi ja identiteettiäsi sielunhoitajana.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 22.-24.9.2025 ja 20.-21.11.2025, STEP-koulutus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 22.8.2025
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

 • osaa toimia kuuntelijana ja sielunhoitajana lasten ja nuorten parissa.
 • osaa kehittää sielunhoidollista työotetta.
 • osaa jäsentää omaa sielunhoitokäsitystään ja identiteettiään sielunhoitajana suhteessa kirkon kasvatustoimintaan.
 • tunnistaa ja osaa soveltaa auttamisen rajoja ja sielunhoidon eettisiä periaatteita.
Lisätietoja: Koulutuksen sisältöjä ovat

 • sielunhoidollinen suhde lapsen ja nuoren kasvun tukena
 • sielunhoidollisen kohtaamisen suunnittelu ja toteutus
 • oman työn sielunhoitotilanteet
 • sielunhoidollinen kohtaaminen kahden kesken, pienryhmissä ja yhteisöllisesti
 • oma kasvu sielunhoitajana (elämänkokemukset, oma persoona, ammatillinen osaaminen)
 • hengellisyys sielunhoidossa
 • sielunhoidon etiikka (mm. vaitiolovelvollisuus, valtaan liittyvät kysymykset, hoitoon ohjaaminen).
 • yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen.

Koulutus sisältää 3+2 lähiopiskelupäivää, orientoivan tehtävän, kirjallisuutta sekä kehittämistehtävän. Koulutuksen orientoivassa tehtävässä pohditaan lasten ja nuorten sielunhoidollista kohtaamista omassa työssä peilaten työn näkökulmia johonkin sielunhoitoon liittyvään kirjaan. Ensimmäisen lähiopiskelujakson aikana prosessoidaan sielunhoidollisen kohtaamisen kysymyksiä liittyen taitoihin ja keinoihin, erilaisiin näkemyksiin sekä etiikkaan. Samalla pohditaan, mitä kaikkea sielunhoidollisen työotteen käyttäminen kasvavan lapsen tai nuoren lähellä voi tarkoittaa. Lähijaksojen väliin kuuluvassa kehittämistehtävässä kehitetään omaa ammattitaitoa sielunhoidollisissa kohtaamisissa kehittämistehtävän kautta. Kehittämistehtävään liittyy perehtymistä kirjallisuuteen. Toisella lähiopiskelujaksolla syvennetään koulutuksen sisältöjä mm. kehittämistehtävien prosessoinnin kautta. Tämän koulutuksen nimi on ollut aiemmin Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä sekä Sielunhoito ja keskusteluapu kasvatustyössä.
Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkeen työskentelyyn.
Kirkon moduulirakenteiset erityiskoulutukset yhdistyvät 1.1.2025 alkaen Kirkon työn erityiskoulutukseksi 30 op (KTK). Tämä moduuli on valittavissa osaksi Kirkon työn erityiskoulutusta. Kirkon työn erityiskoulutuksen moduuleihin voi osallistua, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja erityiskoulutuksen kokonaisuudesta ja siirtymäajoista löydät evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 430 €
Täysihoito: 362 €/1hh tai 306 €/2hh. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Hinnat eriteltyinä: I jakso: ohjelman sisältämät ateriat 69 €, majoitus (sis. aamu. ja iltapalan) 164 €/1hh tai 127 €/2hh. II jakso: ohjelman sisältämät ateriat 43 €, majoitus (sis. aamu. ja iltapalan) 87 €/1hh tai 66 €/2hh.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@step.fi, 040 7033 356
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20240503075843KO001816