Sielunhoidon erityiskoulutus 2020-2022, Oulun hiippakunta

Takaisin

(30 op)

Ilmoittautumisaikaa jatkettu

Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille, joiden työssä tarvitaan sielunhoidollista erityisosaamista. Ensisijaisesti se on suunnattu diakoniatyöntekijöille, kasvatuksen työntekijöille, papeille ja kanttoreille.

Painopisteenä on seurakuntatyössä tarvittavan osaamisen syventäminen. Erityiskoulutukseen edellytetään pääsääntöisesti yli 5 vuoden seurakuntatyön tai muun vastaavan alan työkokemusta. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Oulun hiippakunnan työntekijöille. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutusryhmään valita kirkollisten järjestöjen tai muiden hiippakuntien työntekijöitä. Koulutusryhmään voidaan ottaa n.15 opiskelijaa.

Kirkon koulutuskeskus ja hiippakunnat tekevät osallistujien valinnat yhteistyössä. Koulutus suoritetaan yhtäjaksoisena eli koulutuksesta ei voi suorittaa yksittäisiä osia tai käydä koulutusta eri rytmissä. Tämä edellyttää mahdollisuutta sitoutua koulutusprosessiin sekä työntekijän että työnantajan taholta.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: sielunhoito
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Valintahaastattelut 21.-22.1.2020 Oulu. Lähijaksot Oulussa 18.-20.5.2020 ja 28.-30.10.2020. Lähijaksot vk 4, vk 17 ja vk 39 2021 (kukin jakso 3 pv) sekä kaksi lähijaksoa kevätkaudella 2022. Koulutus toteutetaan Oulun keskustassa, Pikisaaressa, TurusenSahalla.
Ilmoittautuminen viimeistään: 12.11.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Sielunhoidon_erityiskoulutus_20202022_Oulu_0282
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumislomakkeella on valintaprosessiin liittyviä lisätietokysymyksiä.

Erityiskoulutusten yhteinen kriteeri: pääsääntöisesti yli 5 vuoden seurakunta- tai muun vastaavan alan työkokemus.

Etukäteistehtävissä ja valintahaastatteluissa esillä ovat seuraavat aiheet:

Koulutustarve ja motivaatio

Työtilanne

Työyhteisön koulutustarve ja henkilöstön kehittämissuunnitelma

Koulutuksen työskentelytapojen soveltuvuus hakijalle

Elämäntilanne

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus laittaa hakijat järjestykseen

Esimiehen hyväksyntä koulutukseen hakeutumiselle edellytyksenä valinnalle

Osaamistavoitteet: Osallistuja

osaa toimia sielunhoitajana ammatillisesti yksilöiden ja ryhmien kanssa seurakuntatyön vaativissa tilanteissa

ymmärtää syvällisesti sielunhoidon teologiaa ja osaa soveltaa sitä omassa työssään

osaa hyödyntää sielunhoidon asiantuntijuuttaan työn kehittämisessä

käyttää sielunhoidon asiantuntijuuttaan toimiessaan vapaaehtoisten vastuunkantajien ohjaajana ja ammatillisissa verkostoissa

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 200 € v 2020, 300 € v 2021, 200 € v 2022
Täysihoito: täysihoito (sis. majoitus ja kaikki ateriat) 240€ /jakso, ei-majoittuvilla ateriapaketti 89 €/jakso.
Muut kustannukset: matkakustannukset lähijaksoille sekä matkakustannukset etäjaksojen kasvuryhmiin ja työnohjausryhmiin.
Kustannusten lisätieto: hiippakunnan koulutusavustusta voi tiedustella kapitulista
Tiedustelut: Sirkku Tukiainen, Mirva Kuikka sirkku.tukiainen@evl.fi, mirva.kuikka@evl.fi Tukiainen 050 583 9786, Kuikka 044 755551
Lisätietoja: Koulutuksen keskeiset sisällöt

Sielunhoidollinen vuorovaikutus ja sen monimuotoisuus

Reflektoivan työotteen vahvistaminen

Sielunhoito elämän kriisitilanteissa

Sielunhoidollisuus ryhmissä

Sielunhoitajan identiteetti ja muuttuva työympäristö

Sielunhoidon teologian ja hengellisyyden ulottuvuudet

Sielunhoidollisen työotteen mahdollisuudet seurakuntatoiminnassa

Sielunhoitajana jaksaminen ja kehittyminen

Koulutukseen sisältyy

21 lähiopiskelupäivää (7x 3 pv lähijaksot), yht. 7 op.

Etäjaksojen opiskelu:

Orientoiva jakso, johon sisältyy henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tekeminen, 1 op

Toiminta sielunhoitajana omassa työssä ja siihen liittyvät oppimistehtävät, 3 op

Lähijaksojen teemoihin liittyvä kirjallisuus ja siihen liittyvät oppimistehtävät, 10 op

Pienryhmätyöskentely: työnohjausryhmä (20 krt 1 ½ h) ja kasvuryhmä (16 krt 1 ½ h), yht. 5 op

Kehittämistehtävä oman työn ja työyhteisön kehittämistarpeiden pohjalta, 4 op.

Linkki kotisivulle: http://evl.fi/erityiskoulutukset
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppani: Oulun hiippakunta