Sielunhoidon erityiskoulutus 2020-2022, Tampereen hiippakunta ja Turun arkkihiippakunta

Takaisin

(30 op)

Ilmoittautumisaikaa jatkettu

Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille, joiden työssä tarvitaan sielunhoidollista erityisosaamista. Ensisijaisesti se on suunnattu diakoniatyöntekijöille, kasvatuksen työntekijöille, papeille ja kanttoreille.

Painopisteenä on seurakuntatyössä tarvittavan osaamisen syventäminen. Erityiskoulutukseen edellytetään pääsääntöisesti yli 5 vuoden seurakuntatyön tai muun vastaavan alan työkokemusta. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Tampereen hiippakunnan ja Turun arkkihiippakunnan työntekijöille. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutusryhmään valita kirkollisten järjestöjen tai muiden hiippakuntien työntekijöitä. Koulutusryhmään voidaan ottaa 15-20 opiskelijaa.

Kirkon koulutuskeskus ja hiippakunnat tekevät osallistujien valinnat yhteistyössä. Koulutus suoritetaan yhtäjaksoisena eli koulutuksesta ei voi suorittaa yksittäisiä osia tai käydä koulutusta eri rytmissä. Tämä edellyttää mahdollisuutta sitoutua koulutusprosessiin sekä työntekijän että työnantajan taholta.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: sielunhoito
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Valintahaastattelut 27.-28.1.2020 Tampere, Lähijaksot 20.-22.4.2020 toimintakeskus Aito, Tampere ja 28.-30.9.2020 Junnilan leirikeskus, Reposaari Pori. Lähijaksot vk 5, vk 20 ja vk 37 2021(kukin jakso 3 pv), sekä kaksi lähijaksoa kevätkaudella 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 11.11.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Sielunhoidon_erityiskoulutus_20202022_Tampere_ja_Turku_1837
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumislomakkeella on valintaprosessiin liittyviä lisätietokysymyksiä.

Erityiskoulutusten yhteinen kriteeri: pääsääntöisesti yli 5 vuoden seurakunta- tai muun vastaavan alan työkokemus.

Etukäteistehtävissä ja valintahaastatteluissa esillä ovat seuraavat aiheet:

Koulutustarve ja motivaatio

Työtilanne

Työyhteisön koulutustarve ja henkilöstön kehittämissuunnitelma

Koulutuksen työskentelytapojen soveltuvuus hakijalle

Elämäntilanne

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus laittaa hakijat järjestykseen

Esimiehen hyväksyntä koulutukseen hakeutumiselle edellytyksenä valinnalle

Osaamistavoitteet: Osallistuja

osaa toimia sielunhoitajana ammatillisesti yksilöiden ja ryhmien kanssa seurakuntatyön vaativissa tilanteissa

ymmärtää syvällisesti sielunhoidon teologiaa ja osaa soveltaa sitä omassa työssään

osaa hyödyntää sielunhoidon asiantuntijuuttaan työn kehittämisessä

käyttää sielunhoidon asiantuntijuuttaan toimiessaan vapaaehtoisten vastuunkantajien ohjaajana ja ammatillisissa verkostoissa

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 200 € v 2020, 300 € v 2021, 200 € v 2022
Täysihoito: Vuonna 2020 n. 420 €, v 2021 n. 630€, v 2022 n. 420 €
Muut kustannukset: matkakustannukset lähijaksoille sekä matkakustannukset etäjaksojen kasvuryhmiin ja työnohjausryhmiin
Tiedustelut: Sirkku Tukiainen sirkku.tukiainen@evl.fi 050 583 9786
Lisätietoja: Koulutuksen keskeiset sisällöt

Sielunhoidollinen vuorovaikutus ja sen monimuotoisuus

Reflektoivan työotteen vahvistaminen

Sielunhoito elämän kriisitilanteissa

Sielunhoidollisuus ryhmissä

Sielunhoitajan identiteetti ja muuttuva työympäristö

Sielunhoidon teologian ja hengellisyyden ulottuvuudet

Sielunhoidollisen työotteen mahdollisuudet seurakuntatoiminnassa

Sielunhoitajana jaksaminen ja kehittyminen

Koulutukseen sisältyy

21 lähiopiskelupäivää (7x 3 pv lähijaksot), yht. 7 op. Osa lähijaksoista pidetään Tampereen hiippakunnan alueella, osa Turun arkkihiippakunnan alueella

Etäjaksojen opiskelu:

Orientoiva jakso, johon sisältyy henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tekeminen, 1 op

Toiminta sielunhoitajana omassa työssä ja siihen liittyvät oppimistehtävät, 3 op

Lähijaksojen teemoihin liittyvä kirjallisuus ja siihen liittyvät oppimistehtävät, 10 op

Pienryhmätyöskentely: työnohjausryhmä (20 krt 1 ½ h) ja kasvuryhmä (16 krt 1 ½ h), yht. 5 op

Kehittämistehtävä oman työn ja työyhteisön kehittämistarpeiden pohjalta, 4 op.

Linkki kotisivulle: http://evl.fi/erityiskoulutukset
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppani: Tampereen hiippakunta, Turun arkkihiippakunta