Sielunhoidon erityiskoulutus Tampere ja Turku 2020-2022

Takaisin

(30 op)

Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille, joiden työssä tarvitaan sielunhoidollista erityisosaamista. Ensisijaisesti se on suunnattu diakoniatyöntekijöille, kasvatuksen työntekijöille, papeille ja kanttoreille. Painopisteenä on seurakuntatyössä tarvittavan osaamisen syventäminen. Erityiskoulutukseen edellytetään pääsääntöisesti yli 5 vuoden seurakuntatyön tai muun vastaavan alan työkokemusta. Koulutus suoritetaan yhtäjaksoisena, eli koulutuksesta ei voi suorittaa yksittäisiä osia tai käydä koulutusta eri rytmissä. Tämä edellyttää mahdollisuutta sitoutua koulutusprosessiin sekä työntekijän että työnantajan taholta. ​

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 3. jakso 1.-3.2., 4. jakso 17.-19.5. ja 5. jakso 13.-15.9.2021, lisäksi 2 jaksoa v. 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Ilmoittautumisen lisätiedot: Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa toimia sielunhoitajana ammatillisesti yksilöiden ja ryhmien kanssa seurakuntatyön vaativissa tilanteissa
ymmärtää syvällisesti sielunhoidon teologiaa ja osaa soveltaa sitä omassa työssään osaa hyödyntää sielunhoidon asiantuntijuuttaan työn kehittämisessä
käyttää sielunhoidon asiantuntijuuttaan toimiessaan vapaaehtoisten vastuunkantajien ohjaajana ja ammatillisissa verkostoissa ​

Lisätietoja:

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat
Sielunhoidollinen vuorovaikutus ja sen monimuotoisuus,
Reflektoivan työotteen vahvistaminen,
Sielunhoito elämän kriisitilanteissa,
Sielunhoidollisuus ryhmissä,
Sielunhoitajan identiteetti ja muuttuva työympäristö
Sielunhoidon teologian ja hengellisyyden ulottuvuudet
Sielunhoidollisen työotteen mahdollisuudet seurakuntatoiminnassa,
Sielunhoitajana jaksaminen ja kehittyminen

Lähijaksojen lisäksi koulutus toteutuu etäopiskelujaksoilla, jotka sisältävät kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtäviä, toimintaa sielunhoitajana oman työn puitteissa, työnohjausta pienryhmässä, kasvuryhmätapaamiset pienryhmässä sekä kehittämistehtävän. Käytössä on sähköinen Apaja-oppimisympäristö.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 300€ vuonna 2021
Täysihoito: Majoitus ja ruokailut n. 210€/jakso. Ateriat ilman majoitusta n. 90€/jakso
Muut kustannukset: Matkakustannukset työnohjausryhmiin ja kasvuryhmiin
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: sirkku.tukiainen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Diakonia ja sielunhoito. Tampereen seurakuntayhtymä perheneuvonta