Sielunhoidon monimuotokoulutus

Takaisin

(4 op)

​Oletko usein kuuntelija ja vierellä kulkija, lähimmäisesi sielunhoitaja? Palveletko seurakunnassasi tai yhteisössäsi sielunhoitajana? Tuntuuko joskus, että tarvitsisit enemmän tietoa ja harjaantumista sielunhoitajan taidoissa. Sielunhoidon monimuotokoulutus on juuri sinulle. Kirkon nelivuotiskertomuksen tulevaisuutta koskevista tutkimuksista käy ilmi, että odotukset sielunhoidollisen kohtaamiseen ovat vahvistuneet. Sielunhoidon peruskoulutus vastaa tähän haasteeseen.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Opiskelijat, Muut
Aika ja paikka: Kevät ja syksy 2022, Suomen Raamattuopisto, Kauniainen sekä Vuokatinranta, Sotkamo
Ilmoittautuminen viimeistään: 3.11.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Kurssille hakeminen Sielunhoidon monimuotokoulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakemuksen perusteella hakija haastatellaan ennen mahdollista koulutukseen hyväksymispäätöstä.
Osaamistavoitteet: ​Sielunhoidon monimuotokoulutuksen osallistuja

  • tuntee sielunhoidon teologiaa, jonka ytimessä on kolmiyhteinen Jumala ja Raamatun ihmiskäsitys
  • tuntee paremmin ihmismielen rakenteita ja mielenterveyden perusteita
  • tiedostaa sukupuun ja perheen vaikutuksen jokaisen ihmisen persoonaan
  • osaa kuunnella lähimmäistään ja kehittyy sielunhoitajana
  • hahmottaa paremmin Raamattua ja sen lupauksien hyödyntämistä sielunhoitokeskustelussa
  • tunnistaa omat rajansa sielunhoitajana

Lisätietoja: ​​Sielunhoidon monimuotokoulutuksen sisällöt ja opiskeleminen

​Sielunhoidon monimuotokoulutus on yhdeksästä viikonlopusta koostuva opintokokonaisuus kolmen lukukauden aikana. Vuonna 2022 koulutus pitää sisällään kuusi lähijaksoa. Kukin lähijakso on kolme päivää ja n. 19 tuntia. Lähijakson jälkeen opiskelija tekee tehtäviä, jotka käsitellään seuraavalla lähijaksolla. Jos opiskelija osallistuu vain lähijaksoille, opintojen laajuus on 4op. Jos opiskelija tekee kaikki lähijaksoihin liittyvät tehtävät, opintojen kokonaislaajuus on 9,5op.

Jokainen kurssi on oma kokonaisuutensa, jossa käsitellään tiettyä sielunhoidon teemaa, teologian ja psykologian näkökulmasta sekä kohdataan toinen toisemme rukouksen ja jakamisen kautta. Kurssilaisen on mahdollista saada myös henkilökohtaista sielunhoitoa lähijakson aikana. Kurssien välillä on kouluttajien laatimia vapaaehtoisia tehtäviä, jotka suuntaavat jo seuraavan kurssin teemaan.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat saada perustiedot kristillisestä sielunhoidosta ja taitoja tietojen soveltamiseen. Kurssin tavoitteena on tarjota osallistujille johdanto kristillisen sielunhoidon perusteisiin, ihmismielen rakentumiseen ja elämän kriiseihin. Haluamme myös rohkaista ja harjaannuttaa osallistujia ihmisten sielunhoidolliseen kohtaamiseen, kuuntelemiseen ja auttamiseen.

Opetusmenetelminä ovat vuorovaikutteinen luento-opetus, etätehtävät, oppimispäiväkirja, kirjallisuus, harjoitukset, tutorointi sekä vertaisryhmäkokoontumiset.Kurssin materiaali on pääasiassa sähköisessä muodossa.

Huomioithan, että jos sinulla on nyt meneillään kriisivaihe elämässä tai olet kuntoutumassa, suosittelemme, että haet koulutukseen myöhemmin.

Kevätlukukausi 2022

11-13.2.2022 Mielenterveyden horjumisen kohtaaminen, Vuokatinranta
11.-13.3.2022 Raamatun ihmiskäsitys sielunhoidon perustana, Suomen Raamattuopisto
13-15.5.2022 Sukupuu, perhe, parisuhde, seksuaalisuus, Vuokatinranta

Syyslukukausi 2022

23-25.9.2022 Jumalan mahdollisuudet, Vuokatinranta28-30.10.2022 Sielunhoitajana kehittyminen, Vuokatinranta11.-13.11.2022 Muistisairaan läheisen rinnalla kulkeminen Mielenterveyden opintopäivät, Suomen Raamattuopisto

Kouluttajina toimivat:

Saara Kinnunen sosiaalipsykologi, psykoterapeutti ja kirjailija
Marja-Kaarina Marttila Suomen Raamattuopiston rehtori, opinto-ohjaaja, ja teologian maisteri
Sari-Anne Vauhkonen kansanopistotoiminnan koordinaattori, Vuokatinranta

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 80-89 € / lähijakso
Täysihoito: 110-170 € majoituksen tasosta riippuen
Tiedustelut kustannuksista: Vuokatinranta p. 08 619 470 tai info@vuokatinranta.fi; Suomen Raamattuopisto p. 09 512 3910 tai info@sro.fi
Tiedustelut sisältö: Sari-Anne Vauhkonen, sari-anne.vauhkonen@vuokatinranta.fi, p. 08 619 470
Linkki kotisivulle: https://raamattuopisto.fi/
Aineistoa: https://raamattuopisto.fi/sielunhoitokoulutus/
Toteuttaja: Suomen Raamattuopisto
Yhteistyökumppanit: Vuokatinranta, Sotkamo