Sielunhoito, terveyden ja mielenterveyden psykologia

Takaisin

(6 op)

Koulutusjakso keskittyy mielenterveyden psykologiaan ja henkisen ja hengellisen terveyden tukemiseen. Koulutus on tarkoitettu Sairaalasielunhoidon erityiskoulutusryhmään EK 2025-2027 valituille opiskelijoille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Papit, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: 28.1.-30.1.2025 Helsinki (Kirkon talo, Eteläranta 8)
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.8.2024
Sähköposti-ilmoittautuminen: virpi.sipola@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: max 19 osallistujaa
Osaamistavoitteet: Osallistuja
• tuntee mielenterveyden psykologiaa ja osaa tukea henkistä hyvinvointia ja terveyttä
• tunnistaa terveyteen ja sairauteen liittyviä tyypillisiä piirteitä
• ymmärtää ihmisen kokonaisvaltaisuuden ja osaa tunnistaa psykosomatiikkaan liittyvää problematiikkaa
• osaa tukea sielunhoidossa kohtaamiensa ihmisten mielenterveyttä ja auttaa heitä sielunhoidon keinoin

Lisätietoja: Opintojakso on osa Sairaalasielunhoidon erityiskoulutusta EK 2025-2027. Sairaalasielunhoidon erityiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville sairaalapapeille, kehitysvammaistyötä tekeville papeille ja diakoniatyöntekijöille. Koulutukseen voidaan hyväksyä kirkon päätoimiset vanhustyötä tekevät papit tai diakoniatyöntekijät, joiden työ suuntautuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Ryhmä on täynnä, max 19 opiskelijaa.
Osallistumismaksu: 135
Täysihoito: Ruokailut Kirkon talossa noin 75 e (sis. lounas + 2 x kahvi), opiskelija voi syödä lounaan oman valintansa mukaan myös muualla, kuin Kirkon talossa, jokainen järjestää majoituksen itse
Muut kustannukset: Matkakulut
Kustannusten lisätiedot: Jokainen järjestää majoituksen itse. Lounastauolla on mahdollista ruokailla Kirkon talossa tai missä tahansa koulutuspaikan läheisyydessä.
Tiedustelut kustannuksista: virpi.sipola@evl.fi
Tiedustelut sisältö: virpi.sipola@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/sielunhoito/sairaalasielunhoito/spiritualiteetti-ja-eksistentiaaliset-kysymykset-palliatiivisessa-hoidossa/kirkon-sairaalasielunhoidon-erityiskoulutus-ek-2025-2027/
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta
Arkistointitunnus: KK20240409075401KO001638