Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​Tarvitsetko työssäsi enemmän osaamista lasten ja nuorten sielunhoitoon? Syvenny sielunhoitosuhteen mahdollisuuksiin lapsen ja nuoren kasvun tukemisessa. Pohdi lisäksi omaa kasvuasi ja identiteettiäsi sielunhoitajana.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: 29.–31.8. ja 28.–29.11.2022, Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 29.7.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa toimia sielunhoitajana varhaisnuorten ja nuorten parissa ja osaa kehittää sielunhoidollista työotetta.
  • osaa jäsentää omaa sielunhoitokäsitystään ja identiteettiään sielunhoitajana suhteessa kirkon kasvatustoimintaan.
  • tunnistaa ja osaa soveltaa auttamisen rajoja ja sielunhoidon eettisiä periaatteita.
Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöjä ovat

  • sielunhoitosuhde lapsen ja nuoren kasvun tukena
  • oman työn sielunhoitotilanteet
  • sielunhoito kahden kesken, pienryhmissä ja yhteisöllisesti
  • kasvuni sielunhoitajana (elämänkokemukset, oma persoona, ammatillinen osaaminen)
  • hengellisyys sielunhoidossa
  • sielunhoidon etiikka (mm. vaitiolovelvollisuus, valtaan liittyvät kysymykset, hoitoon ohjaaminen)

Koulutuksen ennakkotehtävässä pohditaan varhaisnuorten ja nuorten sielunhoitoa omassa työssä peilaten työn näkökulmia suhteessa johonkin sielunhoitoon liittyvään kirjaan.

Kolmen ensimmäisen lähipäivän aikana prosessoidaan yhdessä sielunhoidon kysymyksiä liittyen taitoihin ja keinoihin, erilaisiin näkemyksiin sekä etiikkaan. Läsnä on koko ajan teema siitä, mitä tarkoittaa olla sielunhoitajana kasvavan lapsen tai nuoren lähellä.

Lähijaksojen väliin kuuluvassa kehittämistehtävässä kehitetään omaa ammattitaitoa sielunhoidossa. Kehittämistehtävään liittyy perehtymistä kirjallisuuteen.

Toisella lähijaksolla syvennetään koulutuksen sisältöjä mm. kehittämistehtävien prosessoinnin kautta.

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 390 €
Täysihoito: Täysihoito 2 hengen huoneessa 153 € (1. jakso) ja 93 € (2. jakso).
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 35 € (1. jakso) ja 32 € (2. jakso). Täysihoito 1 hh 187 € ja 113 €. Erityisruokavalioiden lisähinnasta tiedustelut koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi. Lisähinta ei koske gluteiinitonta, laktoositonta, eikä kasvisruokavalioita.
Tiedustelut kustannuksista: Jaakko Niiles, jaakko.niiles@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 105072
Tiedustelut sisältö: Jaakko Niiles, jaakko.niiles@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 105072
Linkki kotisivulle: https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/
Aineistoa: https://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/sielunhoito2022/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry
Yhteistyökumppanit: Agricola-opintokeskus