Sisäilmasta sairastuneen asiakastyön perusteet

Takaisin

(5 op)

​​Haluatko perehtyä sisäilmaongelmien syihin ja huonon sisäilman aiheuttamiin oireisiin ja sairauksiin? Tai haluatko tietää, miten sisäilmasta sairastuneiden ongelmia ratkotaan moniammatillisesti? Sisäilmaongelmat ovat yleisiä, mutta sisäilmasta sairastuneiden kohtaamisen käytännöt vaihtelevia. Nyt sisäilmasta sairastuneen auttamiseen on mahdollista perehtyä avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sekä sisäilmasta sairastuneiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille että alan opiskelijoille, jotka ovat jo opinnoissaan ehtineet opiskella ammattiopinnot.​

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– Tietää perussyyt sisäilmaongelmiin
– Tunnistaa sairaan sisäilman aiheuttamia oireita ja sairauksia
– Osaa sisäilmaongelmista johtuvien oireilujen ratkaisua moniammatillisessa verkostossa
– Tietää oireiden seuraamisen merkityksen ja osaa edistää asiaa
– Osaa sisäilmasta sairastuneen hoitopolun perusteet ja asiakastyön lähtökohtia
– Tunnistaa haasteet sisäilmasta sairastuneen asiakkaan elämässä ja asiakastyössä
– Tunnistaa eettisiä kysymyksiä sisäilmasta sairastumisessa
– Ymmärtää sisäilmasta sairastumiseen liittyvän huono-osaisuuden ja syrjäytymisen riskit
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – Sisäilmaongelmien perusteet
– Sairaasta sisäilmasta johtuvien ongelmien ratkaisu moniammatillisesti eri toimintaympäristöissä
– Sairaan sisäilman aiheuttamat oireet ja sairaudet
– Oirekysely
– Sisäilmasta sairastuneen hoitopolku ja asiakastyön haasteet
– Eettiset kysymykset sisäilmasta sairastumisessa

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu