Sisälle Sanaan

Takaisin

(6 op)

Sisälle Sanaan on kahdeksasta viikonlopusta koostuva opintokokonaisuus, jonka aikana etsimme Raamatun kokonaiskuvaa sekä pohdimme yhdessä, miten ymmärtää vaikeita ja irrallisiksi jääneitä raamatunkohtia. Ymmärrät jokaisen yksittäisen raamatunkirjan pääsanoman ja erityisluonteen sekä löydät tutuistakin raamatunkohdista uusia oivalluksia. Pääset keskustelemaan löydöistäsi toisten opiskelijoiden kanssa. Jokaisesta viikonlopusta jaetaan kattavat oppimateriaalit, joiden avulla voit jatkaa itsenäisesti opiskelua kotona ja edetä vielä syvemmälle. Sisälle Sanaan kurssi tukee sinua lukemaan Raamatun läpi vuodessa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 20.-22.1., 10.-12.2., 3.-5.1.3. , 4.-16.4. , 5.-7.5., 8.-10.9. , 6.-8.10. ja 7.-19.11. 2023 Suomen Raamattuopisto, Kauniainen
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.11.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee Raamatun kirjojen pääsanoman ja niiden suhteen Raamatun kokonaissisältöön
  • osaa tulkita raamatuntekstiä sen alkuperäisestä kontekstista käsin
  • ymmärtää Raamatun kirjojen tulkintahistoriaa
  • osaa soveltaa Raamatun kirjoja kristityn elämään
  • osaa hyödyntää oppimaansa työssään mm. pitämissään opetuksissa ja hartauksissa.

Lisätietoja: ​​Opintojen sisältö

  • Perusoppimäärä: viikonloput erikseen 0,7 op per viikonloppu tai kaikki viikonloput yhteensä 6 op
  • Reilut alennukset kurssikirjoista
  • Todistus raamattutiedon monimuotokoulutuksen suorittamisesta
  • Täydennyskoulutusta seurakunnan työntekijälle
  • Mahdollisuus käydä koko sarja tai valita itselle sopivat viikonloput

Vuoden 2023 viikonloput ovat Evankeliumit 20.-22.1.Apostolien teot 10.-12.2.Paavalin kirjeet 3.-5.1.3.Katoliset kirjeet ja Heprealaiskirje 14.-16.4.Johanneksen ilmestys 5.-7.5.Toora 8.-10.9.Profeetat 6.-8.10.Kirjoitukset 17.-19.11.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 46,00 € / viikonloppu
Täysihoito: Täysihoito majoituksesta riippuen 89,00-170,00 €.
Muut kustannukset: Ateriapaketti 38,00 € (ei sisällä aamiaista ja iltapalaa). Ruoka- ja kahvilippuja myydään erikseen muualla majoittuville ja päiväkävijöille.
Tiedustelut kustannuksista: Suomen Raamattuopiston vastaanotto, info@sro.fi, p. 09 512 3910
Tiedustelut sisältö: Veli-Matti Kujala, veli-matti.kujala@sro.fi, p. 09 5123 9119
Linkki kotisivulle: https://raamattuopisto.fi/
Aineistoa: https://raamattuopisto.fi/sisalle-sanaan/
Toteuttaja: Suomen Raamattuopisto