Solmuja parisuhteessa® -menetelmäkoulutus

Takaisin

(7,50 op)

Solmuja parisuhteessa®- menetelmä on Parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli suhteen kriisien selvittämiseksi. Malli perustuu tutkittuihin ja toimiviin vuorovaikutustaitoihin painottuviin menetelmiin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 21.1.-10.6.2025. Parisuhdekeskus Kataja, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.12.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa kohdata kriisissä oleva pariskunnan. Osallistuja osaa hyödyntää ja soveltaa parisuhteen dynamiikkaan sekä parisuhteen kriiseihin liittyvää tietotaitoa.
Lisätietoja: Menetelmä on tarkoin jäsennelty ja osallistuja kehittää erityisosaamista vaikeiden ja kriisiytyneiden parisuhdetilanteiden ammatilliseen kohtaamiseen ja työstämiseen. Koulutukseen kuuluu kahdeksan lähipäivää sekä kahdeksan asiakasparin ohjaamiseen keskittyvää päivää.Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä erilaisten kirjallisten materiaalien ja reflektoivien tehtävien avulla. Lähiopetuksesta ja itsenäisestä opiskelusta kertyvät opintopisteet ovat tuntimäärän ja vaativuustason perusteella 7,5 op. Lisäksi jokaisen asiakasohjauksen jälkeen opiskelija kirjoittaa ohjauksesta n. 5 sivun raportin kouluttajille.
Luento-osuuksien lisäksi opetus on vahvasti toiminnallista ja etenee käytännön harjoitteiden avulla. Koulutukseen osallistujilta vaaditaan reflektiivistä otetta. Kokemuksellista työskentelyä hyödynnetään sekä itsenäisesti että lähitapaamisissa. Itsenäiseen opiskeluun kuuluu suunnittelua, reflektointia, raporttien kirjoittamista ja aineiston lukemista ja analyysia.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 990
Täysihoito: Ei sisällä täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: nina.autio@parisuhdekeskus.fi
Tiedustelut sisältö: laura.huuskonen@parisuhdekeskus.fi
Linkki kotisivulle: https://parisuhdekeskus.fi/
Toteuttaja: Parisuhdekeskus Kataja
Arkistointitunnus: KK20240418073616KO001654