Solmuja parisuhteessa® -menetelmäkoulutus

Takaisin

(12 op)

S​olmuja parisuhteessa® -parineuvojakoulutus tuottaa osaamista kriisissä olevan pariskunnan ohjaamiseen.Koulutuksen jälkeen osallistujalla on hallussaan menetelmä, joka soveltuu myös
akuuttien kriisien kohtaamiseen ja käsittelyyn pariohjauksessa. Koulutuksessa
keskitytään Solmuja parisuhteessa -työskentelymenetelmän omaksumiseen.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Papit, Perheneuvojat
Aika ja paikka: 18.1.-7.6.2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Osallistujakiintio 20
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja osaa kohdata kriisissä oleva pariskunnan. Osallistuja osaa hyödyntää ja soveltaa parisuhteen dynamiikkaan sekä parisuhteen kriiseihin liittyvää tietotaitoa.
Lisätietoja: Menetelmä on tarkoin jäsennelty ja osallistuja kehittää erityisosaamisen vaikeiden ja kriisiytyneiden parisuhdetilanteiden ammatilliseen kohtaamiseen ja työstämiseen. Koulutukseen kuuluu kahdeksan lähipäivää sekä kahdeksan kahdeksan asiakasparin ohjaamiseen keskittyvää päivää.
Lähiopetuksesta ja itsenäisestä opetuksesta kertyvät opintopisteet ovat tuntimäärän
ja vaativuustason (erityiskoulutus) perusteella 7,5 op. Jokaisen asiakasohjauksen jälkeen opiskelija kirjoittaa ohjauksesta n. 5 sivun raportin kouluttajille. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä erilaisten kirjallisten materiaalien ja reflektoivien tehtävien avulla.
Luento-osuuksien lisäksi opetus on vahvasti toiminnallista ja etenee käytännön harjoitteiden avulla. Koulutukseen osallistujilta vaaditaan reflektiivistä otetta. Kokemuksellista työskentelyä
hyödynnetään sekä itsenäisesti että lähitapaamisissa. Itsenäiseen opiskeluun kuuluu suunnittelua, reflektointia, raporttien kirjoittamista ja aineiston lukemista ja analyysia.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 990 € (sisältää koulutusmateriaalin)
Täysihoito: Ei sisällä täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: Laura Huuskonen, laura.huuskonen@parisuhdekeskus.fi
Tiedustelut sisältö: Laura Huuskonen, laura.huuskonen@parisuhdekeskus.fi
Linkki kotisivulle: https://parisuhdekeskus.fi/
Toteuttaja: Parisuhdekeskus Kataja ry