Sosiaalietiikka ja yhteiskunnalliset kysymykset

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli YTEK/P Yhteisötyön erityiskoulutus, pakollinen moduuli
Koulutus peruutettu.

​Kirkon yhteiskunnallinen rooli keskusteluttaa aika ajoin mediassa. Se on olennainen kysymys myös kirkon työn kehittämisen kannalta. Kirkollisen työn yhteiskunnallisen ulottuvuuden tunnistaminen ja rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, joho tämä koulutus tarjoaa eväitä. Pohdimme mm. seuraavia teemoja: Mikä on kirkon paikka yhteiskunnassa 2022? Millaista yhteistyötä kirkko voi tehdä ja kenen kanssa? Mihin suuntaan kirkon työ menee koronan jälkeisessä maailmassa? Miten toimitaan yhteistyökumppaneiden kanssa?

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Papit, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: 3.2., 14.-15.2., 17.3., 7.-8.4. ja 21.4.2022. Katso tarkemmin kohdasta ”Lisätietoa sisällöstä ja toteutuksesta.” Lähijaksojen paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.1.2022
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • osaa tarkastella ja analysoida ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä etiikan näkökulmasta
  • pystyy työssään toimimaan sosiaalieettisesti vastuullisesti ja perustellusti
  • ymmärtää luterilaisen kirkon sosiaalietiikkaa ja suhdetta muiden kirkkojen linjauksiin

Lisätietoja: ​​​Koulutus on pakollinen moduuli Yhteisötyön erityiskoulutuksessa (YTEK, 25 op). Sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Lisäksi sen voi sopien liittää Diakonian erityiskoulutuksen (DEK, 25 op), Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK, 25 op) ja Raamattuteologian erityiskoulutuksen (REK, 25 op) valinnaiseksi moduuliksi. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

​Koulutus vahvistaa osaamista yhteisöjen kanssa tehtävässä työssä edistäen yhteisöllisen työotteen vahvistumista kirkon työssä.

Teema: Koulutuksessa paneudutaan ajankohtaisiin sosiaalieettisiin ja yhteiskunnallisiin teemoihin.

Toteutus: Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena Teams-tapaamisia ja lähijaksoja hyödyntäen. Lisäksi toteutukseen kuuluu pienryhmätapaamisia ja yhteisövierailuja. Koulutuksen aikataulu ja rakenne on seuraava:

Aloitustapaaminen (Teams) to 3.2.2022 klo 9-12

1. lähijakso ma 14.2.2022 n. klo 12 – ti 15.2022 n. klo 13. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Ensimmäisen ja toisen lähijakson välillä toteutetaan alueellisten pienryhmien tapaamiset ja 2 vierailua alueen yhteisöihin/yrityksiin.

Välitapaaminen (Teams) to 17.3.2022 klo 9-10.30

2. lähijakso to 7.4.2022 n. klo 12 – pe 8.4.2022 n. klo 13. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Päätöstapaaminen (Teams) to 21.4.2022

Varaudu koulutuksen kustannuksia arvioidessasi alueellisten tapaamisten ja vierailujen matkakustannuksiin.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Tarkennetaan paikkatiedon varmistuttua.
Muut kustannukset: Matkakulut alueellisten pienryhmien tapaamisiin ja vierailuille.
Tiedustelut kustannuksista: Minna Rikkinen, minna.rikkinen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: 31.3.2022 saakka Minna Rikkinen, minna.rikkinen@evl.fi ja tämän jälkeen Ilkka Sipiläinen, ilkka.sipilainen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta