Sovinto ja sovittelu -koulutus

Takaisin

(4 op)

​​Sovinnon rakentamisen ja sovittelun koulutus vastaa yhteiskuntamme ajankohtaiseen tarpeeseen vahvistaa yhteisöjen toimijoiden ja ammattilaisten taitoja toimia konfliktien ja vastakkainasettelun sovittelijoina. Koulutuksen aikana osallistuja rakentaa tiedollisen perustan konfliktien synnystä ja restoratiivisen oikeuden lähtökohdista. Lisäksi koulutuksen aikana omaksutaan ja harjoitellaan restoratiivisen sovittelun ohjausta ja sanoitusta käytännön esimerkkien avulla.

Koulutuksessa on etukäteistehtävä ja luettavaa sekä tutustuttavaa materiaalia ja ne ilmoitetaan myöhemmin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: I jakso etäkoulutuksena to-pe 2.-3.2.2023 Teams. II jakso lähikoulutuksena ke-pe 1.-3.3.2023, Oulun kapitulin koulutussali.
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen hiippakunnan kalenterin kautta, missä viimeisin ajankohtainen tieto koulutuksesta.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa reflektoida oman yhteisön tai työalueen sovittelun haasteita ja ratkaisuja,
  • osallistuja tuntee konfliktien synnyn, sovinnon rakentamisen ja restoratiivisen sovittelun teoriaa,
  • osaa ohjata sovitteluprosessia ja
  • osaa hyödyntää sovittelijan roolia omassa yhteisössä tai ammatillisessa kontekstissa.

Lisätietoja: ​Ennakkotehtävä ennen ensimmäistä jaksoa:
Tutustu Maija Gellinin väitöskirjaan (2019):- Luettavissa elektronisena https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63950- Lue erityisesti luku 1 ss. 14 – 34- Tehtävä: pohdi sitä, miten restoratiivinen oikeus ja menetelmät määrittyvät – pohdinta toimii orientaationa koulutuspäivien teemojen käsittelyyn

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 150 euroa sis. lounaat ja kahvit lähijaksolla
Täysihoito: ei ole
Muut kustannukset: jokainen varaa ja maksaa majoituksen itse jos sitä tarvitsee
Tiedustelut kustannuksista: aino.hartikka@evl.fi
Tiedustelut sisältö: mirva.kuikka@evl.fi
Toteuttaja: Oulun hiippakunta