Sovinto ja sovittelu seurakuntatyössä

Takaisin

(2 op)

​Sovinto ja sovittelu seurakuntatyössä -koulutus antaa tiedollisen perustan konfliktien synnystä ja sovinnon rakentamisesta. Koulutus vahvistaa vuorovaikutus-, dialogi- ja sovittelutaitoja, jotka ovat esihenkilöiden ja jokaisen työntekijän tärkeitä taitoja seurakunnissa.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Nuorisotyönohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Muut, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: I jakso 12.-13.1.2022; II jakso 7.-8.2.2022; III jakso 15.-16.3.2022. Paikka selviää koronatilanteen myötä.
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutukseen otetaan 16 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä, ensisijalla kuitenkin Tampereen hiippakunnan työntekijät. Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusehdot: https://www.tampereenhiippakunta.fi/koultusten-ja-tilaisuuksien-peruutusehdot/
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:

  • osaa jäsentää teoreettisesti konfliktien syntyprosessia
  • hahmottaa sovinnon rakentamisen ja restoratiivisen sovittelun prosessin
  • tuntee sovitteluprosessin ohjaamisen tiedollisesti ja taidollisesti
  • tuntee sovittelijan roolin
  • osaa soveltaa sovittelijan roolia omassa ammatillisessa kontekstissaan

Lisätietoja: ​Sovinnon rakentamisen ja sovittelun koulutus vastaa yhteiskuntamme ajankohtaiseen tarpeeseen vahvistaa yhteisöjen toimijoiden ja ammattilaisten taitoja toimia konfliktien ja vastakkainasettelun sovittelijoina. Koulutuksen aikana osallistuja saa tiedollisen perustan konfliktien synnystä sekä rauhanvälityksen ja restoratiivisen oikeuden lähtökohdista. Lisäksi koulutuksessa omaksutaan ja harjoitellaan restoratiivisen sovittelun ohjausta ja sanoitusta käytännön esimerkkien avulla. Opintoprosessi auttaa oppijaa reflektoimaan oman yhteisön tai työalueen sovittelun haasteita ja ratkaisuja. Koulutus koostuu orientoivista ennakkotehtävistä sekä kolmesta kahden päivän lähijaksosta. Koulutus on osallistavaa ja yhteistoiminnallista. Ohjelman teemoja lähestytään restoratiivisten menetelmien kautta yhteisesti reflektoiden niin, että osallistujien omat pedagogiset ja ammatilliset tulokulmat ja kokemukset rikastavat oppimista ja asiantuntijuuden jakamista. Koulutus toteutuu prosessina, jossa ymmärryksen lisääntyminen tuottaa pohjaa aina seuraavan opittavan teeman omaksumiseen. Prosessiluonteen vuoksi koulutukseen osallistuminen edellyttää kaikille lähijaksoille osallistumista.Koulutus on tarkoitettu konfliktien arkisen ratkaisemisen tai sovinnon edistämisen taitoja tarvitseville seurakuntien työntekijöille, esimerkiksi esihenkilöille (kirkkoherrat, talouspäälliköt, työalajohtajat tai -päälliköt, tiiminvetäjät), työsuojeluvaltuutetuille ja -päälliköille, työnohjaajille ja konsulteille sekä aiheista kiinnostuneille.
Vastuukouluttaja: FT Maija Gellin Ohjelmajohtaja, kouluttaja, sovittelija, työyhteisösovittelun asiantuntija VERSO-ohjelma, Suomen Sovittelufoorumi ry www.sovittelu.com ja www.sovittelu.com/vertaissovittelu European Forum for Restorative -järjestön hyväksymä kouluttaja ja koulutustyöryhmän jäsen. Vieraileva luennoitsija Helsingin ja Lapin yliopistoilla sekä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistolla Vierailevana luennoitsijana koulutuksessa on mukana Prof. Antti Pentikäinen Research Professor, George Mason University School of Conflict Analysis and Resolution (S-CAR) and Director, Mary Hoch Center for Reconciliation, https://www.mhcr.gmu.edu/ Special Advisor, Deaconess Institute, https://www.hdl.fi/en/ Visiting Scholar, United States Institute of Peace, https://www.usip.org/people/antti-pentikainen
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 400 € Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: Koulutusmaksu sisältää kuuden lähiopetuspäivän koulutuksen, materiaalit ja ruokailut. Mikäli kurssi osittain tai kokonaan siirtyy etätoteutukseen, osallistumismaksua las
Kustannusten lisätiedot: Matkakulut ja mahdolliset yöpymiskulut.
Tiedustelut kustannuksista: hanne.vonweissenberg@evl.fi
Tiedustelut sisältö: hanne.vonweissenberg@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta