Suntioiden kevätpäivät

Takaisin

(0,50 op)

​Suntioiden vuotuinen koulutustapahtuma, joka päivittää osaamista ja tukee ammatillisuutta.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Hautauspalvelut, Muu, Kirkonpalvelustyö
Kohderyhmä: Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Kiinteistötoimen työntekijät
Aika ja paikka: 20.-21.3.2023 Turun kristillinen opisto
Ilmoittautuminen viimeistään: 6.3.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja tuntee livestriimaukseen liittyvät käytänteet ja osaa tehdä lähetyksiä mobiililaitteilla. Osallistuja ymmärtää kirkkotilojen mukanaan tuomat haasteet striimauksessa. Osallistuja tunnistaa kirkkotilojen turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet.
Lisätietoja: ​​Koulutuksen ensimmäisenä päivänä käydään läpi livestriimauksiin liittyviä käytäntöjä, perehdytään striimausalustoihin ja erilaisiin striimauslaitteisiin. Koulutuksessa myös pohditaan, miten striimaus kannattaisi tulevaisuudessa seurakunnallisissa tilaisuuksissa järjestää.

Toisena päivänä perehdytään kirkkotilojen turvallisuuteen sekä seurakuntatyön työyhteisötaitoihin.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 120€, sisältää koulutuksen ja ruuat
Täysihoito: Yöpyminen 40€/yö/hlö/2hh tai 55€/yö/hlö/1hh. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: Anna Kaisa Siltanen, 040 6240 814 kurssipalvelut@tk-opisto.fi, Helena Stenman 0400 597787
Tiedustelut sisältö: Anna Kaisa Siltanen, 040 6240 814 annakaisa.siltanen@tk-opisto.fi
Linkki kotisivulle: https://turunkristillinenopisto.fi/
Aineistoa: https://turunkristillinenopisto.fi/kurssit/suntioiden-kevatpaivat/
Toteuttaja: Turun kristillinen opisto