Suru ja ero lasten ja nuorten elämässä

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
E​lämän kriisikohdissa lapsi ja nuori hyötyy niin vertaistuesta kuin ammatillisen rinnallakulkijan kuuntelemisen taidoista. Koulutuksessa tutustutaan kriisien ja traumojen käsittelyyn sekä ero- ja sururyhmien ohjaamisen perusteisiin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 14.-16.9., 21.-22.11. ja 3 päivän jakso keväällä 2023. Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 12.8.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • osaa soveltaa kriisi- ja traumatietoa omassa työssään ja paikkakuntansa yhteistyöverkostoissa

  • osaa tukea lasta ja nuorta erilaisissa kriisitilanteissa ja

  • osaa suunnitella ja toteuttaa lasten ja nuorten ero- ja sururyhmiä.

Lisätietoja: ​​Koulutuksen sisältöjä ovat mm. kriisin ja trauman vaiheiden perusteet, erilaiset kriisit lapsen ja nuoren kokemuksena, lapsen ja nuoren psykososiaalinen tuki, perheen ja vanhempien tukeminen, vertaisryhmän sisältöjä ja ohjaamisen kysymyksiä ero- ja sururyhmissä ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä surun aiheuttamien tunteiden läpikäymiseen. Koulutuksen kokonaisuus: 8 lähiopiskelupäivää, asiantuntijaluentoja, toiminnallisia menetelmiä sekä yksilö- ja ryhmätyöskentelyjä, ohjaamisen harjoittelua omassa työssä, orientoiva tehtävä, kehittämistehtävä ja kirjallisuutta. Tehtäviä ohjataan verkossa.

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista: evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 490 €
Täysihoito: 397 €/2hh tai 477 €/1hh
Kustannusten lisätiedot: Ensimmäisen ja kolmannen jakson hinnat eriteltyinä: ateriat: 35 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan): 152 €/1hh tai 122 €/2hh. Toisen jakson hinnat eriteltyinä: ateriat: 22 €, majoitus (sis. aamu- ja iltapalan): 81 €/1 hh tai 61 €/2 hh.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@step.fi, 040 7033356, Marjukka Luoma, marjukka.luoma@lastenjanuortenkeskus.fi, 050 525 0349
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.f
Toteuttaja: STEP-koulutus
Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten keskus ry