Surukonferenssi

Takaisin

Verkostotapaaminen
(1 op)

Surukonferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa.

Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Konferenssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus – ja kasvatusalan ja seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille.

Konferenssi on tarkoitettu myös surua ja kuolemaa tutkiville tahoille ja asiantuntijoille.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus, Perhe ja parisuhde, Sielunhoito, Vapaaehtoistoiminta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Kiinteistötoimen työntekijät, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Opiskelijat, Perheneuvojat
Aika ja paikka: 20.-21.4.2023 Tampereen yliopisto, Kalevantie 4,
Ilmoittautuminen viimeistään: 10.4.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Lisätietoja: ​​Surukonferenssin teemana on Ennakoitavissa oleva kuolema.

Kahden päivän konferenssissa on asiantuntijaluentoja, tieteellisiä alustuksia ja kokemuspuheenvuoroja.

Ohjelma löytyy tästä:Ohjelma | Surukonferenssi 2023 | Surukonferenssi (surut.fi)

Kieli: Suomi Englanti
Osallistumismaksu: 210 (28.2. mennessä) 230 sen jälkeen.
Täysihoito: 0 – 200
Muut kustannukset: Mahdolliset matkakulut ja majoituskulut
Tiedustelut kustannuksista: Järjestelyihin liittyvät yhteydenotot: surut@surut.fi, Anna Liisa Aho, Tampereen yliopisto, puh. 044 040 7066 (Anna Liisa Aho)
Tiedustelut sisältö: Järjestelyihin liittyvät yhteydenotot: surut@surut.fi, Anna Liisa Aho, Tampereen yliopisto, puh. 044 040 7066 (Anna Liisa Aho)
Toteuttaja: Surujärjestöt, Tampereen yliopisto
Yhteistyökumppanit: Surujärjestöt, Kirkkohallitus