Surutuki

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​Elämän rajallisuus, luopuminen ja kuolema ovat ihmiselämän pysyviä teemoja. Kuinka käsittelemme näitä kysymyksiä omassa mielessämme ja työntekijänä ihmisten kanssa? Pohdimme eettisiä kysymyksiä, tarkastelemme eri työntekijöiden näkökulmasta surutuen sisältöjä ja käytäntöjä ja etsimme konkreettisia tapoja kehittää omaa työtä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Muut, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 12.1., 10.2., 23.3., 25.4. ja 22.5.2023 Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 22.11.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, valintakriteereitä ovat DEK-kokonaisuuden suorittaminen, työkokemus ja osaamistarve.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:

  • tunnistaa menetyksen ja surun monia ilmenemismuotoja ja prosesseja
  • osaa tukea surun kanssa eläviä ihmisiä ja toimia surevan kannalta mielekkäällä tavalla
  • ymmärtää itsetuntemuksen ja omien kokemustensa käsittelyn merkityksen surutuessa

Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöinä: luopumisen väistämättömyys, saattohoito, eri-ikäisten suru, työntekijän oma suruhistoria, surun rituaalit ja merkityksen etsintä, keskustelutuki, seurakunnan tehtävät ja käytännöt suruprosessissa.

Koulutus toteutetaan verkossa. Käytämme Pedanet-oppimisympäristöä ja Teamsia. Koulutus rakentuu oppimistehtävistä, viidestä koulutuspäivässä Teamsissa, pienryhmätyöskentelystä koulutuspäivien välillä. Yhtenä tehtävänä on surutukeen liittyvä oman työn kehittäminen. Koulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Koulutus on Diakonian (DEK, 25 op), Kasvatuksen (KEK, 25 op) ja Musiikin erityiskoulutuksen (MEK, 25 op) valinnainen moduuli. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, valintakriteereitä ovat diakonian erityiskoulutuksen suorittaminen, työkokemus ja osaamistarve.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €/koko koulutus
Tiedustelut kustannuksista: Ulla Pyykkö, ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Helena Tuominen, helena.tuominen@evl.fi, 050 3427031
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/tutkimusjakoulutus
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus