Syvemmälle johtamiseen 2021 (entinen Kirjo III)

Takaisin

(15 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli

Johtajan ammatillinen polku muodostuu sekä itse tehdyistä valinnoista että eri vaiheissa avautuvista mahdollisuuksista ja rajoituksista. Kehittyminen on sekä tietoista opiskelua ja reflektointia että huomaamatonta merkitysten muuttumista ja uuden virittymistä. "Syvemmälle johtamiseen" koulutuskokonaisuus tarjoaa 15 opintopisteen laajuisen ohjatun, kaksi vuotta kestävän oppimispolun. Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa, oman kiinnostuksen pohjalta, yhteisölliseen valmennusprosessiin (koulutuksen laajuus tällöin 30 op). Koulutukseen osallistuminen merkitsee lähtökohtaisesti kahta valintaa:

  • johtamistyön tunnistamista omalla kohdalla keskeiseksi työn sisällöksi ja identiteetin lähteeksi
  • sitoutumista kahden vuoden koulutuskokonaisuuteen
Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 24.-26.3.2021; 20.-22.10.2021; kaksi jaksoa v.2022 ja Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: http://evl.fi/erityiskoulutukset
Osaamistavoitteet:

Koulutuksen osaamistavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee oman kehittymispotentiaalinsa johtajana ja hyödyntää sitä,
  • kokeilee uutta ja ylittää omia rajojaan ja rajoituksiaan,
  • jäsentää työnsä toimintaympäristöä ja sen lähtökohtia moniulotteisesti
  • luo uusia toimintamalleja keskeisten prosessien johtamiseen,
  • arvioi omaa rooliaan ja kehittää toimintaansa johtajana.
Lisätietoja: ​Kenelle?: Koulutus soveltuu erityisen hyvin Kirjo II ja Kirjo III koulutukset (tai vastaavat) jo suorittaneille, kokeneille seurakuntien ja kirkon organisaatioiden johtamistehtävissä toimiville. Johtajille, jotka kokevat hyötyvänsä verkostoitumisesta, oppimisyhteisöstä ja prosessinomaisesta etenemisestä oman kehittymisensä tueksi.
Työskentelyssä luodaan ja mahdollistetaan kehittymisympäristö ja kokemuksellinen tila, joka:
• tukee osallistujan oman potentiaalin tunnistamista ja käyttämistä,
• haastaa kokeilemaan uutta sekä ylittämään omia rajoja ja rajoituksia,
• rohkaisee ajattelemaan, katsomaan, sanoittamaan ja hahmottamaan toimintaympäristöä ja työnsä lähtökohtia toisin sekä
• mahdollistaa uusiutumisen johtajana haastaen pohtimaan sekä keskeisten prosessien johtamista että omaa rooliaan johtamistehtävissä.Rakenne ja toteutus: Koulutus muodostuu kahden vuoden aikana kuudesta kolmen päivän teemallisesta jaksosta ja niiden välissä tapahtuvasta teemojen käytännön soveltamisesta, syventämisestä ja hyödyntämisestä omaan työhön liittyen, yhteensä 15 op. Kuusi jaksoa muodostuvat kahdesta eri kokonaisuudesta: ”Syvemmälle johtamiseen” runkotapaamisista, neljä jaksoa, sekä koulutukseen kuuluvasta erillisestä ”Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri” koulutuksesta, kaksi jaksoa. ”Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri” kokonaisuuden voi suorittaa joka v. 2021 tai v. 2022.Kullakin jaksolla keskitytään yhteen teemaan, jonka sisällön tuottavat ulkopuoliset asiantuntijat puheenvuoroillaan sekä osallistujat asiantuntemuksellaan ja kokemuksillaan. Koulutukseen ei liity erillistä raportoitavaa hanketta. Toisen vuoden aikana konkretisoituu myös päätös mahdollisesta kehittymispolun jatkamisesta oppimisyhteisön itseohjautuvana ja mentorien tukemana prosessina (laajuus tällöin 30 op).Vuoden 2021 "Johtamistyötä ja -ilmiöitä – verkostoituva johtaminen" työskentely koostuu kahdesta runkotapaamisesta. 24.-26.3. 2021 ”Yhteiskuntavastuu, -suhteet, vaikuttavuus ja toimintaympäristöön kytkeytyminen”. 20.-22.10.2021 ”Johtaminen toimintana, suhteena, prosesseina, käytäntöinä, dialogina, ilmiöinä – mitä johdetaan?”"Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri" (kokonaisuuteen voi osallistua vaihtoehtoisesti myös v. 2022) jaksojen ajankohdat ovat: 15.-17.9.2021 1. jakso ja 13.-15.12.2021 2. jakso Vuoden 2022 ”Syvemmälle johtamiseen” runkotyöskentelyn kahta jaksoa yhdistävänä teemana on "Rajoja ja resilienssiä – johtaminen rajapinnoilla ja projekteissa”. Kokonaisuus toteutetaan tutustumalla ja liittymällä hetkellisesti kahden erilaisen toimintaympäristön toimintaan. Keväällä tutustutaan yritykseen tai julkishallinnon organisaatioon. Syksyllä johonkin järjestöön tai kolmannen sektorin toimijaan. Koulutus on Kirkon johtamisen erityiskoulutuksen (JOK) johtamisosaamista syventävä, pakollinen moduuli (JOK/P). Sen koulutuskuvaus löytyy osoitteesta evl.fi/erityiskoulutukset
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi; 040 1209043
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus