Syvemmälle messuun 2020

Takaisin

(10 op)

Ilmoittautumisaikaa jatkettu

Koulutuksessa etsitään messuun sellaista suhdetta, että osallistuja löytää keinoja jumalanpalveluselämän toteuttamiseen 2020-luvulla sekä pystyy omien seurakuntalaistensa keskuudessa vahvistamaan osallisuuden ja pyhyyden kokemusta messuissa. Koulutus koostuu kolmesta viiden päivän mittaisesta lähijaksosta, alueellisesta työpajapäivästä sekä oman seurakunnan jumalanpalveluselämää edistävästä kehittämishankkeesta. Keskimmäiseen lähijaksoon liittyy hiljaisuuden retriitti.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, papit
Aika ja paikka: 1. jakso 9.-13.11.2020, Kirkon koulutuskeskus Järvenpää.2. jakso 22.-26.3.2021 Kuortaneella ja 3. jakso syksyllä 2021 Järvenpäässä.
Ilmoittautuminen viimeistään: 29.5.2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Syvemmalle_messuun_3060
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa kehittää messua siten, että kirkon traditio ja nykypäivän paikallinen konteksti punoutuvat luovalla ja kaiken ikäisiä seurakuntalaisia osallistavalla tavalla yhteen, osaa luoda edellytyksiä yhteisöllisemmälle vuorovaikutukselle jumalanpalvelustilanteissa, ymmärtää musiikin, symboliikan ja hiljaisuudenviljelyn merkityksen seurakunnan jumalanpalveluselämässä sekä löytää syvemmän henkilökohtaisen suhteen messuun.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 130 €/jakso
Täysihoito: vuoden 2020 osalta 414 €/jakso
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville vuoden 2020 osalta 119 € /jakso. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Juhani Holma juhani.holma@evl.fi 050 3268259
Lisätietoja: Koulutus on osa Jumalanpalveluselämän ja Musiikin erityiskoulutuksia (JEK 30 op, MEK 30 op). Se voidaan liittää myös ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin (YP/V). Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/erityiskoulutukset
https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus