Syvemmälle messuun 2021

Takaisin

(10 op)
JEK/P Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, pakollinen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli

Koulutuksessa etsitään messuun sellaista suhdetta, että osallistuja löytää keinoja jumalanpalveluselämän kehittämiseen 2020-luvulla sekä pystyy vahvistamaan pyhyyden ja osallisuuden kokemusta messuissa. Koulutus koostuu kolmesta viiden päivän mittaisesta lähijaksosta, Teamsissä toteuttavista työpajoista sekä oman seurakunnan jumalanpalveluselämää edistävästä kehittämishankkeesta. Keskimmäiseen lähijaksoon liittyy hiljaisuuden retriitti.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Papit
Aika ja paikka: Ensimmäinen lähijakso 8.-12.11.2021 Järvenpää, Kirkon koulutuskeskus. Toinen lähijakso retriittinä Kuortaneella 21.-25.3.2022 ja kolmas lähijakso syksyllä 2022 Järvenpäässä.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.8.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa kehittää messua siten, että kirkon traditio ja nykypäivän paikallinen konteksti punoutuvat luovalla ja kaiken ikäisiä seurakuntalaisia osallistavalla tavalla yhteen, osaa luoda edellytyksiä yhteisöllisemmälle vuorovaikutukselle jumalanpalvelustilanteissa, ymmärtää musiikin, symboliikan ja hiljaisuudenviljelyn merkityksen seurakunnan jumalanpalveluselämässä sekä löytää syvemmän henkilökohtaisen suhteen messuun.
Lisätietoja: Koulutus on osa Jumalanpalveluselämän ja Musiikin erityiskoulutuksia (JEK 30 op, MEK 30 op). Se voidaan liittää myös ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin (YP/V). Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 150 €/1. jakso, lisäksi 2 jaksoa v. 2022 n. 300 €
Täysihoito: 363 €/1. jakso, lisäksi 2 jaksoa v. 2022 n. 813 €
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 74 €/1. jakso, lisäksi 2 jaksoa v. 2022 n. 294 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Juhani Holma, juhani.holma@evl.fi, 0503268259
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus