Syvemmälle messuun 2022-2023

Takaisin

(10 op)
JEK/P Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, pakollinen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
​Koulutuksessa etsitään messuun sellaista suhdetta, että osallistuja löytää keinoja jumalanpalveluselämän toteuttamiseen 2020-luvulla sekä pystyy omien seurakuntalaistensa keskuudessa vahvistamaan osallisuuden ja pyhyyden kokemusta messuissa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 7.-11.11.2022 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää. 2. jakso keväällä 2023 Hiippakuntakartano, Kuortane ja 3.jakso syksyllä 2023 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.8.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja osaa kehittää messua siten, että kirkon traditio ja nykypäivän paikallinen konteksti punoutuvat luovalla ja kaiken ikäisiä seurakuntalaisia osallistavalla tavalla yhteen, osaa luoda edellytyksiä yhteisöllisemmälle vuorovaikutukselle jumalanpalvelustilanteissa, ymmärtää musiikin, symboliikan ja hiljaisuudenviljelyn merkityksen seurakunnan jumalanpalveluselämässä sekä löytää syvemmän henkilökohtaisen suhteen messuun.​

Lisätietoja: ​Koulutus koostuu kolmesta viiden päivän mittaisesta lähijaksosta, työpajapäivästä sekä oman seurakunnan jumalanpalveluselämää edistävästä kehittämishankkeesta. Keskimmäiseen lähijaksoon liittyy hiljaisuuden retriitti.​
Koulutus on osa Jumalanpalveluselämän ja Musiikin erityiskoulutuksia (JEK 30 op, MEK 30 op). Se voidaan liittää myös ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin (YP/V). Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 150 €/jakso
Täysihoito: 1. jakso 383 € (2. jakso n. 450 € ja 3. jakso n. 383 €)
Muut kustannukset: Pelkkä ateriapaketti 74 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi tai 0401425176
Tiedustelut sisältö: Kouluttaja Juhani Holma, juhani.holma@evl.fi, 0503268259
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus