Syvemmälle Raamattuun

Takaisin

(10 op)
REK/P Raamattuteologian erityiskoulutus, pakollinen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Haluatko löytää uudenlaisen, värikkäämmän ja innostavamman suhteen Raamattuun?

Koulutus soveltuu teologeille ja myös muille kirkon työntekijöille, jotka haluavat päivittää Raamattuun, sen tutkimukseen ja tulkintaan liittyvää osaamistaan. Perehdymme esimerkkien valossa Raamatun tutkimuksen ja tulkinnan moninaisiin näkökulmiin. Tarkastelemme Vanhan ja Uuden testamentin tekstejä syntyaikojensa kulttuuritaustoja vasten, ihmisyyden peruskysymysten sanoittajana, identiteetin luojana, haastajana ja ylläpitäjänä ennen ja nyt, toivon ja lohdutuksen tuojana toivottomuuden keskellä, uskon jatkuvan kontekstuaalisuuden ilmentäjänä ja Jumala-uskon ydinkysymysten moninaisten sanoitusten perustana ja tulkkina. Etsimme eväitä avaraan raamatuntulkintaan ja Raamattu-kiinnostuksen virittämiseen.​

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Papit, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: 1. jakso 8.-10.11.2023, 2. jakso keväällä 2024, 3. jakso syksyllä 2024; Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen päättynyt. Jonoon voi ilmoittautua ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • osaa havainnoida omia tunteitaan, asenteitaan ja kehittämistarpeitaan suhteessa Raamattuun
  • osaa reflektoida omaa raamattuteologiaansa, sen lähtökohtia, kehitystä ja painopisteitä suhteessa raamattuteologian eri osa-alueisiin
  • osaa jäsentää kokonaisvaltaisesti Raamatun monimuotoisuutta ja hyödyntää sitä monipuolisesti työssään
  • osaa soveltaa Raamatun tutkimuksen ja tulkinnan päälinjoja tarkoituksenmukaisella tavalla työssään
  • osaa kehittää itsenäisesti ja luovasti omaa osaamistaan raamattuteologian alalla
  • osaa kehittää yhdessä työtovereiden ja seurakuntalaisten kanssa erilaisia ja tarkoituksenmukaisia raamattuteologisen yhteistyön muotoja.​
Lisätietoja: Koulutukseen kuuluu kolme lähijaksoa Järvenpäässä, verkkotapaamisia sekä kirjallisia tehtäviä: raamattuteologisen artikkelin laatiminen sekä tekstianalyyseja ja kirjaesseitä. Osallistujien odotetaan varaavan kalenteristaan lähijaksojen välisenä aikana kulloinkin n. 3–4 päivää työaikaa itsenäistä kirjallista työskentelyä varten.

Moduuli on raamattuteologian erityiskoulutuksen pakollinen moduuli (REK/P) ja jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen valinnainen moduuli (JEK/V). Sen voi myös liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin (YP/V). Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista: http://evl.fi/erityiskoulutukset

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 150 €/jakso
Täysihoito: 214 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: mika.aspinen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/tutkimusjakoulutus
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus