Tarinalliset ja taidelähtöiset työtavat

Takaisin

(5 op)

​Tarinallisuus ja taidelähtöisyys osaksi työtäsi! Tässä avoimen amk:n opintojaksossa perehdytään tarinallisuuden ja taidelähtöisyyden teoreettisiin lähtökohtiin. Menetelmänä käytetään omakohtaista tarinnallista taidepajatyöskentelyä. Opintojakson avulla opit uusia menetelmiä, joita pystyt soveltamaan omassa työssäsi.
Opintojakso kuuluu sosiaalialan loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– osaa ohjata ja käyttää tarinallisia ja taidelähtöisiä työskentelytapoja yksittäisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa.
Lisätietoja: Ydinsisällöt:- tarinallisuuden ja taidelähtöisyyden teoreettiset lähtökohdat
– taidelähtöiset menetelmät ja omakohtainen tarinallinen taidetyöpajatyöskentely
– tarinallisten menetelmien soveltamismahdollisuudet- tarinallisten ja taidelähtöisten työskentelytapojen suunnittelu
– ohjaus tarinallisella ja taidelähtöisellä työtavalla
– ohjaus sosiaalisen toimijuuden tukena. ​Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: TAI01 Tarinallisuus ja taidelähtöisyys kokemuksena ja TAI02 Tarinalliset ja taidelähtöiset työtavat ohjausharjoituksina. Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu