Tarinalliset ja taidelähtöiset työtavat

Takaisin

(5 op)

​Tarinallisuus ja taidelähtöisyys osaksi työtäsi! Tässä avoimen amk:n opintojaksossa perehdytään tarinallisuuden ja taidelähtöisyyden teoreettisiin lähtökohtiin. Menetelmänä käytetään omakohtaista tarinnallista taidepajatyöskentelyä. Opintojakson avulla opit uusia menetelmiä, joita pystyt soveltamaan omassa työssäsi.

Opintojakso kuuluu sosiaalialan loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– tuntee tarinallisten ja taidelähtöisten työskentelytapojen teoreettiset lähtökohdat
– osaa työstää omakohtaisen ohjatun taidelähtöisen työpajatyöskentelyn avulla omaa elämäntarinaansa ja saa prosessin avulla välineitä omaan ohjaustyöhönsä
– löytää menetelmiä omakohtaiseen luovuuteen ja itseilmaisuun ja oppii käyttämään näitä menetelmiä ohjaustyössään- osaa ohjata ja käyttää tarinallisia ja taidelähtöisiä työskentelytapoja yksittäisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – tarinallisuuden ja taidelähtöisyyden teoreettiset lähtökohdat
– taidelähtöiset menetelmät ja omakohtainen tarinallinen taidetyöpajatyöskentely
– tarinallisten menetelmien soveltamismahdollisuudet
– tarinallisten ja taidelähtöisten työskentelytapojen suunnittelu
– ohjaus tarinallisella ja taidelähtöisellä työtavalla
– ohjaus sosiaalisen toimijuuden tukena

Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: TAI01 Tarinallisuus ja taidelähtöisyys kokemuksena ja TAI02 Tarinalliset ja taidelähtöiset työtavat ohjausharjoituksina. Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu