#Tehdään yhdessä #messu 2020

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, EK/M Muu valinnainen moduuli, JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli , MEK/V Musiikin erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli
Ilmoittautumisaikaa jatkettu

Nyt on mahdollisuus tarjota seurakunnan työyhteisölle moniammatillista jumalanpalveluskoulutusta. Tehdään yhdessä messu -koulutus on tarkoitettu suntioille, lastenohjaajille, nuorisotyönohjaajille, diakoniatyöntekijöille, kanttoreille ja papeille. Jumalanpalveluselämän kehittäminen moniammatillisessa tiimissä on luovaa ja tuloksellista. Moniammatillisten koulutusten kautta innostus tarttuu työyhteisöön ja hyvä leviää seurakunnasta toiseen.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit
Aika ja paikka: 30.3.-1.4.ja 28.-30.10.2020, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Tehdaan_yhdessa_messu_9335
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu
Osaamistavoitteet: Osallistuja – osaa toimia innostavasti ja luovasti moniammatillisessa messutiimissä – osaa kehittää seurakuntansa jumalanpalveluselämää kaiken ikäisten seurakuntalaisten osallisuuden näkökulmasta
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 120 €/jakso
Täysihoito: 218 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 69 €/jakso

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Juhani Holma juhani.holma@evl.fi 0503268259
Lisätietoja: Koulutuksen hyöty seurakunnalle on paras silloin, jos siihen osallistutaan moniammatillisena tiiminä. Toki yksinkin voi tulla. Koulutus on Diakonian (DEK 25 op), Jumalanpalveluselämän (JEK 30 op), Musiikin (MEK 30 op) ja Kasvatuksen (KEK 25 op) erityiskoulutusten valinnainen moduuli. Sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Lisäksi sen voi sopien liittää Kansainvälisen työn molempiin erityiskoulutuksiin (KTE, KTEL) sekä Yhteisötyön erityiskouluksen (YTEK) valinnaiseksi moduuliksi. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.
Linkki kotisivulle: http://evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus