#tehdään yhdessä #messu 2020

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli
Nyt on mahdollisuus tarjota seurakunnan työyhteisölle moniammatillista jumalanpalveluskoulutusta. Tehdään yhdessä messu -koulutus on tarkoitettu suntioille, lastenohjaajille, nuorisotyönohjaajille, diakoniatyöntekijöille, kanttoreille ja papeille. Jumalanpalveluselämän kehittäminen moniammatillisessa tiimissä on luovaa ja tuloksellista. Moniammatillisten koulutusten kautta innostus tarttuu työyhteisöön ja hyvä leviää seurakunnasta toiseen. ​Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: 2. jakso 21.-23.4.2021, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Ilmoittautumisen lisätiedot: Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.
Osaamistavoitteet: Osallistuja – osaa toimia innostavasti ja luovasti moniammatillisessa messutiimissä – osaa kehittää seurakuntansa jumalanpalveluselämää kaiken ikäisten seurakuntalaisten osallisuuden näkökulmasta ​

Lisätietoja: Koulutuksen hyöty seurakunnalle on paras silloin, jos siihen osallistutaan moniammatillisena tiiminä. Toki yksinkin voi tulla. Koulutus on Diakonian (DEK 25 op), Jumalanpalveluselämän (JEK 30 op), Musiikin (MEK 30 op) ja Kasvatuksen (KEK 25 op) erityiskoulutusten valinnainen moduuli. Sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Lisäksi sen voi sopien liittää Kansainvälisen työn molempiin erityiskoulutuksiin (KTE, KTEL) sekä Yhteisötyön erityiskouluksen (YTEK) valinnaiseksi moduuliksi. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset. ​
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 130 €
Täysihoito: 188 €
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 42 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: juhani.holma@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus