#tehdäänyhdessä #messu

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, valinnainen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
​Koulutus peruutettu.
​Työyhteisölle ja tiimeille tarkoitettu moniammatillinen jumalanpalveluskoulutus.

Jumalanpalveluselämän kehittäminen moniammatillisessa tiimissä on luovaa ja tuloksellista. Yhdessä tehden opimme toisiltamme, innostus tarttuu työyhteisöön ja ideat leviävät seurakunnasta toiseen. Koulutus koostuu kahdesta kolmen päivän mittaisesta lähijaksosta, joiden välillä osallistujat (seurakuntien tiimit) tekevät oman seurakunnan jumalanpalveluselämää virkistävän kehittämishankkeen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Koulutus peruutettu. 1. jakso 29.-31.5. ja 2. jakso 23.-25.10.2023, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: ​ ​​Osallistuja

  • tietää jumalanpalveluselämään liittyviä periaatteita ja ajankohtaisia ilmiöitä
  • osaa toimia innostavasti ja luovasti moniammatillisessa messutiimissä
  • osaa kehittää seurakuntansa jumalanpalveluselämää kaiken ikäisten seurakuntalaisten osallisuuden näkökulmasta

Lisätietoja: ​ ​Koulutuksen hyöty seurakunnalle on paras silloin, jos siihen osallistutaan moniammatillisena tiiminä. Toki yksinkin voi tulla. Koulutus on Diakonian (DEK 25 op), Jumalanpalveluselämän (JEK 30 op), Musiikin (MEK 30 op) ja Kasvatuksen (KEK 25 op) erityiskoulutusten valinnainen moduuli. Sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Lisäksi sen voi sopien liittää Kansainvälisen työn molempiin erityiskoulutuksiin (KTE, KTEL) sekä Yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK) valinnaiseksi moduuliksi. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 300 €/koko koulutus
Täysihoito: 214 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: juhani.holma@evl.fi tai 0503268259
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/tutkimusjakoulutus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus