#tehdäänyhdessä #messu 2021

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli

Työyhteisölle ja tiimeille tarkoitettu moniammatillinen jumalanpalveluskoulutus. Tehdään yhdessä messu -koulutus on tarkoitettu suntioille, lastenohjaajille, nuorisotyönohjaajille, diakoniatyöntekijöille, kanttoreille ja papeille. Jumalanpalveluselämän kehittäminen moniammatillisessa tiimissä on luovaa ja tuloksellista. Yhdessä tehden innostus tarttuu työyhteisöön ja ideat leviävät seurakunnasta toiseen. Koulutus koostuu kahdesta kolmen päivän mittaisesta lähijaksosta, joiden välillä osallistujat (seurakuntien tiimit) tekevät oman seurakunnan jumalanpalveluselämää virkistävän kehittämishankkeen.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Kanttorit, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Ensimmäinen lähijakso 27.-29.10.2021, toinen lähijakso keväällä 2022, molemmat Järvenpäässä Kirkon koulutuskeskuksessa.
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.4.2021
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika päättynyt, vapaita paikkoja voi tiedustella ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • tietää jumalanpalveluselämään liittyviä periaatteita ja ajankohtaisia ilmiöitä
  • osaa toimia innostavasti ja luovasti moniammatillisessa messutiimissä
  • osaa kehittää seurakuntansa jumalanpalveluselämää kaiken ikäisten seurakuntalaisten osallisuuden näkökulmasta
Lisätietoja: Koulutuksen hyöty seurakunnalle on paras silloin, jos siihen osallistutaan moniammatillisena tiiminä. Toki yksinkin voi tulla. Koulutus on Diakonian (DEK 25 op), Jumalanpalveluselämän (JEK 30 op), Musiikin (MEK 30 op) ja Kasvatuksen (KEK 25 op) erityiskoulutusten valinnainen moduuli. Sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Lisäksi sen voi sopien liittää Kansainvälisen työn molempiin erityiskoulutuksiin (KTE, KTEL) sekä Yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK) valinnaiseksi moduuliksi. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 130 €/jakso
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Juhani Holma, juhani.holma@evl.fi, 0503268259
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus