#tehdäänyhdessä #messu 2021

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Työyhteisölle
ja tiimeille tarkoitettu moniammatillinen jumalanpalveluskoulutus. Tehdään
yhdessä messu -koulutus on tarkoitettu suntioille, lastenohjaajille,
nuorisotyönohjaajille, diakoniatyöntekijöille, kanttoreille ja papeille.
Jumalanpalveluselämän kehittäminen moniammatillisessa tiimissä on luovaa ja
tuloksellista. Yhdessä tehden innostus tarttuu työyhteisöön ja ideat leviävät
seurakunnasta toiseen. Koulutus koostuu kahdesta kolmen päivän mittaisesta lähijaksosta, joiden välillä osallistujat (seurakuntien tiimit) tekevät oman seurakunnan jumalanpalveluselämää virkistävän kehittämishankkeen.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Kanttorit, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Ensimmäinen lähijakso 27.-29.10.2021, toinen lähijakso keväällä 2022, molemmat Järvenpäässä Kirkon koulutuskeskuksessa.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

tietää jumalanpalveluselämään liittyviä periaatteita ja ajankohtaisia ilmiöitäosaa toimia innostavasti ja luovasti moniammatillisessa messutiimissä  osaa kehittää seurakuntansa jumalanpalveluselämää kaiken ikäisten seurakuntalaisten osallisuuden näkökulmasta

Lisätietoja: Koulutuksen hyöty seurakunnalle on paras silloin, jos siihen osallistutaan moniammatillisena tiiminä. Toki yksinkin voi tulla. Koulutus on Diakonian (DEK 25 op), Jumalanpalveluselämän (JEK 30 op), Musiikin (MEK 30 op) ja Kasvatuksen (KEK 25 op) erityiskoulutusten valinnainen moduuli. Sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Lisäksi sen voi sopien liittää Kansainvälisen työn molempiin erityiskoulutuksiin (KTE, KTEL) sekä Yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK) valinnaiseksi moduuliksi. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.                                                                                           

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 130 €/jakso
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Juhani Holma, juhani.holma@evl.fi, 0503268259
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus